Kviečia siūlyti atstovus į Nevyriausybinių organizacijų tarybą

Klaipėdos m. savivaldybės administracija kviečia Klaipėdos miesto nevyriausybines organizacijas ir nevyriausybinių organizacijų asociacijas (jungiančias kelias tos pačios srities nevyriausybines organizacijas) iki 2023 m. kovo 22 d. deleguoti atstovus į naujai sudaromą Nevyriausybinių organizacijų tarybą.

Pixabay.com asociatyvi nuotr.
Pixabay.com asociatyvi nuotr.

Deleguojant atstovą reikia pateikti organizacijos vadovo pasirašytą raštą, kuriame nurodomas siūlomo asmens vardas, pavardė, kontaktai (el. p., tel. nr.), pareigos organizacijoje, pridedama organizacijos nuostatų kopija, taip pat nevyriausybinės organizacijos asociacija turi pateikti dokumentus, įrodančius, kokias nevyriausybines organizacijas, turinčias juridinio asmens statusą, vienija asociacija. Viena nevyriausybinės organizacijos asociacija ar nevyriausybinė organizacija gali siūlyti tik vieną atstovą.

• Socialinėje srityje dirbančios organizacijos raštus adresuoja Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui;

• Sveikatos srityje dirbančios organizacijos raštus adresuoja Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriui;

• Sporto srityje dirbančios organizacijos raštus adresuoja Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Sporto skyriui;

• Kultūros srityje dirbančios organizacijos raštus adresuoja Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriui;

• Švietimo srityje dirbančios organizacijos raštus adresuoja Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriui;

• Ekologijos bei gamtosaugos srityje dirbančios organizacijos raštus adresuoja Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Aplinkosaugos skyriui;

• Demokratijos plėtros bei žmogaus teisių apsaugos srityje dirbančios organizacijos raštus adresuoja Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Jaunimo ir bendruomenių reikalų koordinavimo grupei;

• Jaunimo srityje dirbančios organizacijos raštus adresuoja Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Jaunimo ir bendruomenių reikalų koordinavimo grupei;

• Senjorų srityje dirbančios organizacijos raštus adresuoja Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriui.

Nevyriausybinių organizacijų tarybos tikslas – skatinti nevyriausybinių organizacijų veiklą ir plėtrą, stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų. Šios tarybos nuostatai patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. T2-234.

Klaipėdos miesto nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatus rasite ČIA.

Parašykite komentarą