Daugiasluoksnis šokio teatro „Aura” projektas su Norvegija

Kauno šokio teatras „Aura” pasižymi itin aktyviu bendradarbiavimu su užsienio kūrėjais. Ketvirtą dešimtį gyvuojantis teatras Lietuvos šiuolaikinį šokį reprezentavo jau 27 užsienio valstybėse. Be dalyvavimo tarptautiniuose festivaliuose, seminaruose ir kūrybinėse dirbtuvėse, „Auros” trupė nuolat dirba su užsienio šokėjais ir mokytojais, rengia bendrus projektus. Šiuo metu jų dėmesys nukreiptas į šiaurę – pradedamas naujas tarptautinis projektas su Norvegijos šokio teatru „Panta Rei Danse teater”.

godos

Kauno šokio teatro „Aura” nuotr.

Kultūrinių jungčių paieškos

Lietuviškai pavadintas projektas „Godos” – daugiasluoksnis tiek savo tikslais, tiek būsimais rezultatais. Vienerių metų trukmės projektu siekiama stiprinti dvišalį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Norvegijos šokių teatrų, populiarinti šiuolaikinį šokį ir didinti kultūros prieinamumą Lietuvos ir Norvegijos regionuose.

Projekto metu planuojama sukurti dviejų dalių šiuolaikinio šokio spektaklį, kurio atspirties tašku pasirinktas Lietuvos ir Norvegijos kultūros paveldas, folkloras, šiuolaikinė muzika ir šokis. „Spektaklio kūrėjų laukia intensyvios kūrybinės paieškos ir improvizacijos, pasineriant į senąsias abiejų tautų tradicijas, rašytinį ir muzikinį palikimą, ieškant praeities ir dabarties jungčių bei dialogo, atrandant originalias raiškos priemones”, – skelbiama šokio teatro interneto puslapyje.

Ambicingiems tikslams pasiekti suburta stipri kūrybinė grupė – choreografės Birutė Letukaitė, Anne Ekeens ir Pia Holden, kompozitorius Antanas Jasenka, dramaturgė Silvija Čižaitė-Rudokienė, šviesų dailininkas Vladimiras Šerstabojevas bei šeši Kauno šokio teatro „Aura” šokėjai. Projektą koordinuoja Eglė Marčiulaitytė.

Dėmesys regionams ir edukacijai

Projekte didelis dėmesys skiriamas ne tik profesionaliam kūrybinio produkto sukūrimui, bet ir regionams bei edukacinei veiklai. Atsižvelgus į menką šiuolaikinio meno sklaidą ir populiarumą regionuose, projektu siekiama plėsti šiuolaikinio šokio auditoriją. Įgyvendinant antrąją projekto dalį, šokėjai vyks į tris regioninius Lietuvos ir du regioninius Norvegijos miestus, kur ves edukacinius šokio užsiėmimus ir kartu su dalyviais iš regionų sukurs trumpus šiuolaikinio šokio pasirodymus.

Šokio meistriškumo, auditorijos plėtros ir kūrybinių dirbtuvių organizavimo „Aura” semsis iš šiose srityse didelę patirtį turinčio „Panta Rei” šokio teatro. Bendromis jėgomis bus siekiama, kad šiuolaikinis šokis taptų patrauklesnis ir suprantamesnis, ir taip pamažu didėtų kultūros prieinamumas regionuose.

Projektas „Godos” yra tarp 11-os tarptautinių kultūros ir meno projektų, kuriems 2015 metais patvirtintas finansavimas pagal Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo programą LT07 „Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimas”. Bendra projekto vertė –164 162,00 €, iš kurių 139 537,70 € – EEE finansinio mechanizmo (Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino finansinis indėlis) ir Lietuvos valstybės lėšos.

Naujienas apie projekto „Godos” eigą skaitykite čia.

Apie kitus EEE lėšomis remiamus kultūros projektus skaitykite čia.

Parašykite komentarą