Medijų teoretiko V. Flusserio veikalas – jau ir lietuvių kalba

fotografijos-filosofijos-link

Leidykla „Išmintis” išleido pamatinį fotografijos teorijos veikalą – Vilémo Flusserio knygą „Fotografijos filosofijos link” („Für eine Philosophie der Fotografie”), jau išverstą į beveik 30 pasaulio kalbų. Knygos autorius nagrinėja fotografijos medijos produkcijos, suvokimo ir sklaidos mechanizmus informacinėje visuomenėje. Analizuodamas esmines fotografijos problemas ir klausimus, filosofas ir medijų teoretikas siūlo naują požiūrį į fotografiją.

V. Flusseris įvardijamas kaip vienas pirmųjų ir svarbiausių medijų filosofijos disciplinos atstovų. Jis padėjo pamatus fotografijos – kaip techninio atvaizdo medijos – studijoms. Šioje knygoje atskleidžiama autoriaus tyrinėjamų įvairių disciplinų sąveika – pradedant komunikacijos ir medijų studijomis, posthumanistine filosofija, istorija ir baigiant antropologija, meno istorija, kino studijomis. Medijos analizė, remiantis estetika, mokslu ir politika, suteikė autoriui galimybę kitaip suvokti tiek kultūrines praeities krizes, tiek iš jų kylančias naujas socialines formas.

Analizuojamos esminės fotografijos problemos ir klausimai, 1983 m. parašyto filosofinio veikalo universalumas padaro šį kūrinį aktualų ir šiuolaikinėje skaitmeninėje kultūroje. „Flusseris kritikų yra vadinamas ir filosofu, ir medijų teoretiku, ir žurnalistu, ir net pranašu, panašiai kaip McLuhanas numačiusiu medijų revoliuciją. Tik Flusseris numatė skaitmeninę, o McLuhanas – elektroninę. Ši knyga bus aktuali ne tik filosofams bei medijų ir kultūros teoretikams, bet ir informacijos ir komunikacijos profesionalams, žinių visuomenės analitikams, fotografams, menininkams bei dizaineriams”, – teigia knygos mokslinis redaktorius dr. Vytautas Michelkevičius.

V. Flusserio veikalas „Fotografijos filosofijos link” yra kertinis fotografijos teorijoje ir papildo jau anksčiau lietuvių kalba išleistų žymių fotografijos teoretikų Roland Barthes ir Susan Sontag knygų gretas.

Knygą pavartyti galima čia.

Parašykite komentarą