Klaipėdos galerijoje – knygos „Albertas Gurskas. Kaligrafijos meno versmės“ pristatymas

Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus Klaipėdos galerijoje (Bažnyčių g. 6) 2022 m. balandžio 30 d., šeštadienį, 15 val. vyks lietuviškosios kaligrafijos mokyklos kūrėjo, kaligrafijos menininko prof. Alberto Gursko naujausios knygos „Albertas Gurskas. Kaligrafijos meno versmės: tekstai Lietuvai“ pristatymas.

Prof. A. Kliševičiaus kaligrafijos ir rašto meno mokykla kviečia visus į knygos, skirtos Lietuvos šrifto ir kaligrafijos mokyklos patriarcho profesoriaus Alberto Gursko kūrybai, pristatymą. Akademikas Antanas Andrijauskas apie šį leidinį rašo: „Nors ilgametis Vilniaus dailės akademijos profesorius Albertas Gurskas per savo ilgą kūrybinį kelią reiškėsi kaligrafijos, ekslibrisų, plakato, lietuviškų herbų kūrimo srityje ir atsiskleidė kaip talentingas pedagogas, sukūręs savitą lietuviškąją šrifto ir kaligrafijos mokyklą, tačiau šioje knygoje daugiausia dėmesio skirsime jo kaligrafijai, nes čia labiausiai atsiskleidė šios subtilios asmenybės talentas ir turtingos dvasios pasaulis. Knygoje glaustai aptariami pagrindiniai Gursko kūrybinės evoliucijos tarpsniai. Itin nuodugniai analizuojamas kaligrafijos vaidmuo jo kūrybinei evoliucijai, svarbiausi jo kaligrafijos stiliaus raidos bruožai ir dailininko laimėjimus reprezentuojantys kūriniai. Gvildenami ir jo pedagoginės praktikos ypatumai bei kūrybinės veiklos paliktas pėdsakas Lietuvos kaligrafijos ir šrifto meno istorijoje.“

Profesorius Albertas Gurskas (g. 1935 m.) – grafikas, plakatininkas, kaligrafijos meistras, lietuviškosios kaligrafijos mokyklos kūrėjas. 1962–1968 m. studijavo Vilniaus valstybiniame dailės institute grafikos specialybę. 1969 m. buvo pakviestas dėstyti VDI (dabar – Vilniaus dailės akademija). Akademijoje dėstė šrifto, kaligrafijos ir kompozicijos pagrindų paskaitas pedagogikos, grafikos, architektūros, dizaino specialybių studentams. Prof. A. Gurskas vadovavo Pedagogikos (1982–1987 m.)  ir Grafikos (1993–2003 m.) katedroms. Nuo 2012 m. dėsto EHU universitete, vizituojančio profesoriaus teisėmis dėstė Izraelyje. Lietuvos dailininkų sąjungos narys nuo 1970 m. Profesorius nuo 1993 m.

Knygos pristatymas vyks balandžio 30 d. 15 val. Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus Klaipėdos galerijoje (Bažnyčių g. 6, II  aukštas).

Renginyje dalyvaus prof. Albertas Gurskas, viena knygos sudarytojų grafikė Daliutė Ivanauskaitė.

Dalyvių pokalbį moderuos rašytoja Daiva Molytė-Lukauskienė.

Knygą išleido Lietuvos nacionalinis muziejus.

Renginio organizatorius – VšĮ Prof. A. Kliševičiaus kaligrafijos ir rašto meno mokykla.

Renginio partneris – LDS Klaipėdos skyrius.

Prof. A. Kliševičiaus kaligrafijos ir rašto meno mokyklos informacija

Parašykite komentarą