KKKC kviečia: „Vizualinė komunikacija: nuo verslo filosofijos iki socialinio konteksto”

Atviras kvietimas teikti paraiškas registracijai Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro seminarų bei praktinių kūrybinių dirbtuvių savaitės programoje „Vizualinė komunikacija: nuo verslo filosofijos iki socialinio konteksto”, organizuojamoje įgyvendinant projektą „Esminis „tradicinės” industrijos pokytis į kūrybines industrijas – darnios regioninės plėtros pagrindas” („CCI & Sustainability”).

seminaras_Rutos_Petniunaites_nuotr

Rūtos Petniūnaitės nuotr.

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras (KKKC) kviečia dalyvauti atviroje seminarų bei praktinių kūrybinių dirbtuvių savaitės programoje „Vizualinė komunikacija: nuo verslo filosofijos iki socialinio konteksto”. Viešų seminarų bei kūrybinių dirbtuvių metu dalyviai turės galimybę teoriškai bei praktiškai pažinti grafinio dizaino specifiką ir inovacijas, šios srities įvairiapusiškumą bei pritaikomumo galimybes versle bei socialiniame kontekste. Praktinių seminarų bei kūrybinių dirbtuvių sesija vyks 2018 m. lapkričio 19 – 23 d. Klaipėdoje (Lietuva).

Šia sesija bus siekiama aktualizuoti grafinio dizaino, kaip vizualinės komunikacijos priemonės, galimybes ir perspektyvas verslo bei mokslo pasaulyje. Lektoriai praktikai dirbtuvių metu kvies spręsti grafinio dizaino užduotis, analizuoti vizualinės komunikacijos specifikas bei technologines galimybes. Įgytos žinios dalyviams padės ateityje pritaikyti vizualinės komunikacijos metodus profesinėje veikloje bei siekiant karjeros, todėl ypač laukiami kūrybinių specialybių studentai.

Atviroje praktinių seminarų bei kūrybinių dirbtuvių savaitės programoje „Vizualinė komunikacija: nuo verslo filosofijos iki socialinio konteksto” kviečiami dalyvauti ir keturi atstovai iš projekto Latvijos partnerių – po du iš Kuldygos bei Liepojos regionų. Dalyvių apgyvendinimo, maitinimo ir seminarų išlaidos padengiamos iš projekto „CCI & Sustainability” lėšų.

Užsiėmimai vyks anglų kalba. Daugiau informacijos apie projektą, išsamią seminarų ir praktinių kūrybinių dirbtuvių programą ir dalyvio paraiškos formą rasite ČIA. Užpildytas paraiškas iki lapkričio 16 d. siųsti el. paštu: inga@kkkc.lt.

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras organizuoja meno projektus, pristato aktualias šiuolaikinio meno tendencijas, vysto kūrybines industrijas, inicijuoja bendradarbiavimą tarp Klaipėdos, Lietuvos ir užsienio šalių meno organizacijų, vysto tarpsektorines menines bei edukacines programas.

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro edukacinė programa organizuojama įgyvendinant jungtinį projektą Nr. LLI-338 „Esminis „tradicinės” industrijos pokytis į kūrybines industrijas – darnios regioninės plėtros pagrindas” („CCI & Sustainability”), vykdomą pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą. Vadovaujantis partneris – Kuldygos rajono savivaldybė, projekto partneriai: Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras, Vilniaus dailės akademijos padalinys Nidos meno kolonija, Liepojos kūrybinių industrijų klasteris bei Liepojos muzikos, meno ir dizaino mokykla. Bendras projekto biudžetas yra 220 193,06 Eur, iš jų Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 187 164,08 Eur.

Šis pranešimas parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio pranešimo turinį atsako Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Daugiau informacijos:
Projekto vadovė, KKKC direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai Ona Bajorinienė
el. p.: ona@kkkc.lt

 

 

.

Parašykite komentarą