Nidos meno kolonija kviečia teikti pasiūlymus simpoziumui „Skaitmeninio įžeminimo apeigos”

VDA Nidos meno kolonija skelbia atvirą kvietimą dalyvauti birželio 20–24 d. vyksiančiame 8-ajame interformato simpoziume „Skaitmeninio įžeminimo apeigos” ir / arba produkcijos rezidencijose. Paraiškos priimamos iki 2018 m. kovo 15 d.

Andrej_Vasilenko

Menininkės Linos Lapelytės performansas „Veiksmas paralelėms“, 7-asis interformato simpoziumas, 2017 m. Andrej Vasilenko nuotr.

Raktažodžiai: šaknys, neopagonybė, tradiciniai žinojimai, etnofuturizmas, skaitmeninis šamanizmas, ekoseksas, etnoapropriacija, autentiškumas, šiuolaikinis panteizmas, praeities (re)konstrukcijos, įvietintos ateitys, šiaurietiškos ekologijos, pagoniškas antropocenas, prigimties inžinerija, sezoninis jautrumas, ksenofobiškas prigimtiškumas, kiberpagonybė.

Skaitmeninio įžeminimo apeigos (angl. Rites & Terrabytes) – tai nuoroda į susiklosčiusią nevienareikšmišką situaciją, kuomet vis labiau jaučiame arba trokštame jausti ryšį su senaisiais ritualais ir praktikomis. Visa tai vyksta komunikacinių technologijų persmelktame „postšiuolaikybės” pasaulyje. Kitaip tariant, kad sutaikytume įsivaizduojamas archajiškų apeigų bei papročių visatas ir visur esančius skaitmeninių duomenų terabaitus, reikia tvirto „įsišaknijimo” ir „įžeminimo” išlikusiose vietinėse kultūrose ar kokiame nors iš naujo sukonstruotame „prigimtiškume”.

Kviečiame dalyvauti simpoziume vizualaus ir garso meno kūrėjus, kultūros praktikus, tyrėjus ir teoretikus, kritiškai atgaivinančius, perkuriančius, kvestionuojančius ir skleidžiančius tradicinius žinojimus, praktikas bei tikėjimus, (post)folklorą ir lokalumo bei vietinės tradicijos sampratas šiuolaikinio meno ir kultūros lauke. Simpoziumas vyks Nidoje prieš ir per tradicinę baltišką Rasų (Joninių) vidurvasario šventę – 2018 m. birželio 20–24 d.

Šiandien daug kalbama apie plintantį nusivylimą „neoliberalios” globalizacijos procesais ir táriamu skirtumų tarp nacionalinių kultūrų nutrynimu. Šie sentimentai pastaraisiais metais lėmė reakcingą ir konservatyvų atsigręžimą į esencialistinę „prigimties” sampratą ir etnocentrišką kultūrinio pranašumo retoriką daugelyje Europos šalių, tarp jų Lietuvoje bei kitose Šiaurės ir Baltijos šalyse. Tai opi problema, nes 2017–2018 m. Baltijos šalys ir Suomija mini nepriklausomybės ar jos atkūrimo šimtmečius. Ksenofobiško tradicinės tautinės kultūros sustabinimo pavojai nėra nauji, bet naujos formos ir nauji kontekstai, kuriuose jie pasireiškia, verčia iš naujo juos apmąstyti kultūros politikos kontekste.

Mindaugo_Ceslikausko_nuotr

Saulius Leonavičius ir Vida Strasevičiūtė, “Fuck Language”, 2017 m. Mindaugo Česlikausko nuotr.

Tačiau šimtmečių senumo vietiniai mąstymo ir darymo būdai taip pat gali įkvėpti ir daug atviresnes, kritiškesnes bei progresyvesnes šiuolaikines praktikas. Išties viena matomiausių šiandieninių tendencijų yra įvairiausių kultūrinių archetipų interpretacija baltame galerijos kube ir už jo ribų. Šios naujos menininkų prieigos siekia iš naujo pažvelgti į tradicinius žinojimus naujų iššūkių ir problemų, su kuriomis susiduria žmonija, kontekste, svarstydami juos per antropoceno, klimato kaitos, lyčių ir rūšių lygybės, ekocentrinio mąstymo ir prievartinio žmonių perkėlimo iš gimtų vietų prizmę. Tuo tarpu kitos strategijos susitelkia į tai, kokia yra „liaudies kultūros” reikšmė šiandien, ir kokia kalba ji turėtų kalbėti.

Ko galėtume išmokti iš šiuolaikinio meno, muzikos, naujų medijų bei tarp- ir transdisciplininių hibridinių praktikų, naujais pavidalais interpretuojančių senesnius kūrybos, darymo ir veikimo būdus, įtraukiant juos į naujas apeigas ir ritualus, iš kurių sudaryta mūsų šiuolaikinė „gimtoji” kultūra? Ar visur esantys išmanūs skaitmeniniai įrenginiai ir socialiniai tinklai ženklina naują panteizmo formą? Ar šaknys ir kilmė gali tapti universalios, belaikės ir deteritorializuotos, tačiau kartu nepasiduoti miglotam ezoteriškam misticizmui ir nevirsti tiesiog paviršutiniškais „gyvenimo būdo” aksesuarais? Kaip ateityje pasikeis mūsų santykis su gamta, mūsų ekosistema ir gastronomija? Kas yra suvoktina kaip „autentiška”?

Interformato simpoziumas yra kasmetinis Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonijos renginys, svyruojantis tarp konferencijos ir meno festivalio formatų nuo 2011 m. Kiekvienais metais jis skirtas vis kitai temai (pvz., kritinis turizmas, technoekologijos, hibridinės gamtos / prigimtys ir kt.) ir turi vis kitos formos rezultatą: interneto svetainę, knygą, dokumentinį filmą ir t. t. Simpoziumas suburia apie 40 menininkų, filosofų, mokslininkų, apeigininkų, muzikantų ir kitų praktikų, kurie apmąsto iškeltas temas bei dalinasi žiniomis ir patirtimis performansuose, paskaitose, filmų peržiūrose, diskusijose bei ritualuose.

Kviečiame prisijungti prie mūsų ir tyrinėti bei performatyviai atlikti artėjančio simpoziumo klausimus vidurvasarį, ilgiausiomis metų dienomis!

Kuratoriai ir dalyviai

Simpoziumą kuruoja Andrew Gryf Paterson (SCO/FI/LV), Vytautas Michelkevičius (LT), Jurijus Dobriakovas (LT) ir Jogintė Bučinskaitė (LT).

Patvirtinti dalyviai: menininkė ir biologijos tyrėja dr. Špela Petrič, eksperimentinės muzikos projektai SKELDOS (LT), SALA (LT), rašytoja ir kuratorė Kristen Sollee, rašytojas ir aktyvistas Dougald Hine (Dark Mountain Project), filosofė Jurga Jonutytė, filosofas, Azijos studijų profesorius Audrius Beinorius, menininkai: Zane Cerpina ir Stahl Stenslie (Anthropocene Cookbook), Žilvinas Landzbergas (LT), tba…

8-ąjį interformato simpoziumą rengia Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonija, bendradarbiaudama su Inter-PAGAN partnerių tinklu, kurį sudaro organizacijos iš Suomijos, Latvijos, Estijos, Norvegijos, Škotijos ir Lenkijos.

Kaip teikti paraiškas

Paraiškų tipai:

* Simpoziumo dalyvio (10–15 vietų);
* Produkcijos rezidencija 1–2 mėnesiams (2018 m. gegužę ir / arba birželį), pristatant rezultatą simpoziume (3 vietos).

Visiems atrinktiems dalyviams iš dalies padengiamos išlaidos kelionei (iki 250 EUR), suteikiamas apgyvendinimas ir maitinimas. Rezidentai gaus 700 EUR per mėnesį stipendijas, pagal susitarimą bus apmokamos medžiagų išlaidos.

Paraiškos apimtis – iki 388 žodžių ir 3 vaizdų. Joje prašome nurodyti pageidaujamą veiklos formatą, lokaciją bei trukmę. Jeigu reikalinga, laiške pridėkite nuorodą į CV ir portfolio arba prisekite vieną PDF failą.

Paraiškos priimamos iki 2018 m. kovo 15 d. elektroniniu paštu: info@nidacolony.lt, temos skiltyje nurodžius veiklos tipą – „Simpoziumo dalyvis 2018″ arba „Simpoziumo rezidentas 2018″.

Spręsdami dėl formato ar lokacijos, daugiau informacijos bei vaizdų galite rasti buvusių simpoziumų programose ir dokumentacijoje.

Visas kvietimas Nidos meno kolonijos puslapyje.

Parašykite komentarą