Kvietimas teikti paraiškas Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros ir meno stipendijai

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyrius kviečia uostamiesčio kultūros ir meno kūrėjus teikti paraiškas Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros ir meno stipendijai gauti. Paraiškos priimamos nuo 2021 m. kovo 15 d. iki 2021 m. balandžio 12 d. (imtinai).

Donato Bielkausko nuotr.
Donato Bielkausko nuotr.

Gauti stipendijas turi teisę pilnamečiai kultūros ir meno kūrėjai – Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys, dirbantys ir (ar) kuriantys Klaipėdoje, jeigu jų veiklos objektas yra menas ar kultūra bei jų sklaida. Kultūros ar meno kūrėjas, pretenduojantis gauti stipendiją, gali teikti tik vieną paraišką vienos rūšies stipendijai gauti.

Per metus skiriama iki 15 stipendijų.

STIPENDIJŲ RŪŠYS:

 • individuali stipendija skiriama kultūros ir meno kūrėjų kūrybinei raiškai skatinti.
 • edukacinė stipendija skiriama kultūros ir meno kūrėjų profesiniam meistriškumui tobulinti ir (ar) kompetencijoms stiprinti.

STIPENDIJŲ DYDIS IR MOKĖJIMO TRUKMĖ:

 • Individuali stipendija – 580 Eur per 1 mėnesį, trukmė nuo 6 iki 24 mėnesių (pageidaujamą laiką nurodyti paraiškoje).
 • Edukacinė stipendija – iki 1000 Eur (išmokant vieną kartą) veikloms, kurios trunka ne ilgiau nei 3 mėnesius.

Konkursui pateikiama užpildyta kultūros ir meno kūrėjų stipendijų paraiška, 1 egz. su privalomais priedais, nurodytais paraiškos formoje ir laisvai pasirinktais paraiškos teikėjo. Kartu pateikiama ir paraiškos elektroninė versija PDF formatu (paraiška su priedais, sujungiama į vieną dokumentą).

PARAIŠKŲ PATEIKIMO BŪDAI:

 • Paraiškos siunčiamos paštu. Paraiškos laikomos pateiktos laiku, jei ant voko nurodyta pašto antspaudo data ar paraiškos įteikimo pasiuntiniui data yra ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų pateikimo data);
 • Per e. pristatymo sistemą;
 • Užklijuotame voke, įmetant į specialiai tam nurodytą vietą prie Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos pastato Liepų g. 11 centrinio įėjimo durų.

Rekomenduojame paraiškas teikti per e. pristatymo sistemą arba siųsti paštu.

ANT VOKO NURODYTI:

 • Konkurso pavadinimą: „Stipendijų skyrimo kultūros ar meno kūrėjams konkursas“
 • Stipendijos rūšis: individuali arba edukacinė stipendija.
 • Adresą: Klaipėdos miesto savivaldybės Kultūros skyriui (512 kab.) Liepų g. 11, 91502 Klaipėda.

Klaipėdos miesto savivaldybės stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo nuostatus ir paraiškos formą rasite ČIA.

 Paraiškų neturi teisės teikti ir stipendijų gauti:

 • ekspertai, kurie vertina stipendijų paraiškas;
  • Kultūros ir meno tarybos nariai;
  • kultūros ar meno kūrėjai, dirbantys nacionalinėse, valstybės bei savivaldybės biudžetinėse įstaigose, – veiklai, kuri nurodyta jų darbo sutartyse, pareigybių aprašymuose;
  • kultūros ar meno kūrėjai, nepateikę Savivaldybės administracijai ataskaitų už anksčiau iš Savivaldybės administracijos gautas stipendijas pagal Nuostatų 34 punktą;
  • kultūros ar meno kūrėjai, studijuojantys aukštosiose mokyklose, – veiklai, kuri yra studijų programų dalis;
  • kultūros ar meno kūrėjai, paraiškoje nurodytai veiklai vykdyti jau gavę finansavimą iš valstybių ar savivaldybių (Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių arba trečiųjų valstybių) finansinių šaltinių lėšų;
  • kultūros ar meno kūrėjai, jeigu nuo paskelbto stipendijų konkurso paraiškų priėmimo termino nebus praėję vieni metai nuo kultūros ar meno kūrėjui anksčiau Savivaldybės administracijos skirtos stipendijos mokėjimo sutarties pabaigos.

Kontaktinis asmuo: Germinta Patašiūtė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 46) 39 61 73, el. paštas: germinta.patasiute@klaipeda.lt.

Parašykite komentarą