Klaipėdos kultūros skyrius skelbia ekspertų atrankos konkursą

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyrius skelbia ekspertų atrankos konkursą kultūros ir meno projektams vertinti. Paraiškų laukiama iki 2019 m. rugsėjo 16 d. 12 val. Garantuojame visų pretendentų konfidencialumą, tačiau atkreipiame dėmesį, kad pasibaigus kadencijai, paraiškas vertinusių ekspertų sąrašas bus viešinamas. Ekspertų darbas apmokamas. Konkurso rezultatus planuojama paskelbti iki 2019 m. lapkričio 1 d.

Parodoje_Nerijaus_Jankausko_foto

Nerijaus Jankausko nuotr.

Paraiškas kviečiami teikti ekspertai, galintys kompetentingai vertinti Klaipėdos miesto savivaldybės lėšomis iš dalies finansuojamus kultūros ir meno sričių ir programų projektus:

Sritys (2019 m. ruduo / žiema):

Vizualieji menai ir dizainas
Scenos menai ir muzika
Istorinė atmintis, paveldas, etninė kultūra.
Kultūros ir kūrybinių industrijų plėtra, kino meno sklaida
Jūrinė kultūra ir edukacija
Bendruomeniškumą skatinantys projektai
Kultūros edukacija
Menininkų rezidencijos
Klaipėdoje rengiami tęstiniai tarptautiniai kultūros ar meno festivaliai

Programos (2020 m.):

Tarptautiniai tęstiniai projektai
Jūrinės kultūros
Muzikinių programų
Teatrinio meno sklaidos

Pagrindiniai reikalavimai pretendentams:

Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba meno kūrėjo statusą, suteiktą vadovaujantis Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymu;

turėti specialiųjų žinių, įgūdžių, kompetencijos ir ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, darbo ar paraiškų ekspertinio vertinimo patirtį kultūros ir meno ar kitoje srityje;

būti nepriekaištingos reputacijos. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis per praėjusius 5 metus buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo, jeigu jo teistumas neišnykęs arba nepanaikintas.

Ekspertais negali būti:

Kultūros ir meno tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nariai.

Dvi kadencijas iš eilės Klaipėdos kultūros ir meno projektų ekspertais buvę asmenys.

Ekspertams siūlomos pasirinkti ekspertinės sritys: Archyvai, Cirko meno teorija ir (ar) praktika, Dailės praktika, Dizaino teorija ir (ar) praktika, Etnokultūros istorija ir (ar) teorija, Fotografijos istorija ir (ar) teorija, Fotografijos praktika, Jūrinės kultūros istorija ir (ar) istorija, Kino teorija ir (ar) praktika, Komunikacija ir (ar) žurnalistika, Kultūrinio turizmo teorija ir (ar) praktika, Kultūros edukacija, Kultūros ir kūrybinių industrijų teorija ir (ar) praktika, Kultūros ir meno vadybos praktika, Kultūros paveldas, Kultūros teorija ir (ar) istorija, Leidyba, Literatūra, Mažosios Lietuvos istorija, Mėgėjų meno praktika, Meno rezidencijų praktika, Menotyra (dailės srities), Menotyra (tarpdisciplininio meno sritis), Muzeologija, Muziejinių vertybių restauravimas ir (ar) konservavimas, Muzikos teorija ir (ar) praktika, Šokio meno teorija ir (ar) praktika, Tarpdisciplininio meno praktika, Tautodailė (amatai), Teatro istorija ir (ar) teorija, Teatro meno teorija ir (ar) praktika.

Pretendento anketoje būtina nurodyti ne mažiau kaip 1 ir ne daugiau kaip 3 ekspertines sritis, atitinkančias pretendento turimas žinias, įgūdžius ir patirtį. Pasirinkus daugiau nei vieną, sritys nurodomos prioritetine tvarka: nuo labiausiai iki mažiausiai atitinkančios pretendento turimas žinias, įgūdžius ir patirtį.

Kaip pateikti paraišką:

Parsisiųskite ir savo kompiuteryje išsaugokite pretendento anketą.

Užpildykite pretendento anketą (visi laukai privalomi).

Pridėkite skenuotas išsilavinimą ir / ar meno kūrėjo statusą patvirtinančių dokumentų kopijas bei laisvos formos kūrybinės veiklos aprašymą.

Parengtą 1 dokumentą PDF formatu siųskite el. paštu: egle.deltuvaite@klaipeda.lt

Svarbius dokumentus: Pretendento anketą, Ekspertų atrankos aprašą, Ekspertų darbo reglamentą, Kultūros ir meno projektų finansavimo tvarką galima parsisiųsti iš ČIA.

Kilus papildomų klausimų, kreipkitės: Ingrida Žemgulė, tel. (8 46) 39 61 73.

Parašykite komentarą