Kviečiama teikti paraiškas edukacinėms stipendijoms

Šiuo metu vyksta antrasis 2017 m. edukacinių stipendijų konkursas, kurį metų pradžioje paskelbusi Lietuvos kultūros taryba kviečia kultūros ir meno kūrėjus iki sausio 31 d. teikti paraiškas.

Lietuvos_kulturos_taryba_Vytenio_Budrio_nuotrauka

Vytenio Budrio nuotr.

Edukacinės valstybės stipendijos yra skirtos kūrėjų profesiniam tobulėjimui. Įvairių kultūros ir meno sričių atstovai jomis skatinami semtis žinių, tobulinti profesinius ir kūrybinius įgūdžius, semtis patirties ir įkvėpimo tolimesnei veiklai. Stipendijai skirtomis Kultūros rėmimo fondo lėšomis galima padengti išvykos (-ų) į edukacinius renginius (kursus, seminarus, kūrybines dirbtuves, mokymus, simpoziumus, konferencijas ir kt.) Lietuvoje ir užsienyje ir net individualių pamokų ar rezidencijų išlaidas.

Paraiškas gauti edukacinę stipendiją gali teikti visų kultūros ir meno sričių atstovai, Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos bei trečiųjų valstybių piliečiai, kurių veiklos objektas – Lietuvos menas ir kultūra. Edukacinės stipendijos neskiriamos tik studijų aukštosiose mokyklose išlaidoms padengti. Pasak daug ir aktyviai su užsienyje gyvenančiais ir viešinčiais menininkais bendradarbiaujančios Lietuvos kultūros atašė Vokietijoje Ritos Valiukonytės, kūrėjų dalyvavimas edukacinėse veiklose itin svarbus kalbant apie jų veiklos tarptautiškumą: „Aktyvus menininkų dalyvavimas profesinio tobulėjimo programose, seminaruose ir rezidencijose yra vienas tiesesnių kelių į užsienio meno rinką. Pasak jos, tokia išvyka – ne tik įkvėpimo šaltinis, bet ir galimybė užmegzti kontaktus su tos srities profesionalais. Žmogiškieji ryšiai – tai svarbus kūrėjo kapitalas, ypač dabar – informacinio pertekliaus laikais”, – teigia R. Valiukonytė.

Nuo šių metų edukacinių stipendijų konkursas skelbiamas jau ne du, o tris kartus per metus. Tikimasi, kad tai padės kultūros ir meno kūrėjams patogiau ir efektyviau planuoti edukacines veiklas. Pavyzdžiui šiuo metu vykstančiame konkurse skatinami dalyvauti norintys edukaciniuose seminaruose, konferencijose ar kituose profesiniam meistriškumui tobulinti skirtuose renginiuose dalyvauti jau šį pavasarį ir vasarą, o tokias veiklas nusimatę kitą rudenį kviečiami paraiškas teikti gegužės 1 d. prasidėsiančiam trečiajam edukacinių valstybės stipendijų konkursui.

Edukacinės stipendijos skiriamos ne ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, o prašoma suma negali viršyti 3600 eurų. Kultūros ir meno kūrėjų paraiškų Lietuvos kultūros taryba laukia iki šių metų sausio 31 dienos. Visą su šiuo konkursu susijusią informaciją ir paraiškos formą galima rasti interneto svetainėje adresu www.ltkt.lt.

Lietuvos kultūros tarybos informacija

Parašykite komentarą