Etnokultūros centre – paskaita apie žydų įvaizdį Lietuvoje

Balandžio 13 d. 17.30 val. Klaipėdos etnokultūros centre (Daržų g. 10) Klaipėdos universiteto BRIAI mokslo darbuotojas dr. Hektoras Vitkus skaitys paskaitą tema „Žydų įvaizdis Lietuvoje nuo XIX a. iki poholokaustinio laikotarpio: nuo senų stereotipų link naujų mitų”. Paskaitoje bus analizuojamos žydų įvaizdžio formavimo(si) tendencijos Lietuvoje nuo XIX a. iki poholokaustinio laikotarpio.

dr. H. Vitkaus paskaita

Šiandien Lietuvos žydų istorija nestokoja dėmesio nei akademiniuose sluoksniuose, nei visuomenėje. Tačiau Lietuvos žydų bendruomenės sanklodos kaita Rusijos imperijoje, Pirmojoje Lietuvos Respublikoje, nacių okupuotoje Lietuvoje (Holokausto metais) bei poholokaustiniu laikotarpiu buvo suvokiama diferencijuotai: nors didžioji lietuvių visuomenės dalis naudojosi istoriškai susiklosčiusiais ekonominiais bei socialiniais ryšiais su žydais, tačiau jos nuostatos pastarosios grupės atžvilgiu formavosi „savo–svetimo” kategorijas įtvirtinančių archetipų pagrindu. Tarpukario Lietuvoje požiūris į žydus gerokai skyrėsi nuo XIX a. nuostatų, tačiau lietuvių ir žydų visuomenių suartėjimo tendencijos ketvirtajame XX a. dešimtmetyje neužkirto kelio Holokausto nusikaltimams Lietuvoje. Nemažai senųjų stereotipų apie žydus Lietuvoje išliko ir poholokaustiniu laikotarpiu, o nacių okupacijos patirtis bei sovietinio režimo ideologinė politika sudarė prielaidas susiformuoti naujiems mitams.

Renginys nemokamas.

Parašykite komentarą