DISKUSIJOS
Komentarai#12

--------------------------------------------------------------------------------------------
TARYBINIŲ LAIKŲ REFLEKSIJA BALTIJOS ŠALIŲ DAILĖJE

--------------------------------------------------------------------------------------------


Kultūrpolio (Daržų 10 / Bažnyčių 4) renginių cikle Komentarai #12 Nacionalinės dailės galerijos Informacijos centro kuratorė Eglė Mikalajūnaitė komentavo tarybinių laikų refleksiją Baltijos šalių dailėje 1990-2008.

Renginių ciklas „Komentarai“ rengiamas, bendradarbiaujant su Nacionalinės dailės galerijos Informacijos centru.

E.Mikalajūnaitė sako: „Tarybinių laikų atmintis vis dar tebėra opi tema mūsų visuomenėje. Dažniausias požiūris į šį laikotarpį yra arba itin neigiamas („Sovietinės sistemos palikimas!“), arba atvirkščiai -sentimentaliai nostalgiškas („Tarybinė dešra“). Konstruktyvus santykis su praeitimi sutinkamas itin retai: vietoj to, kad analizuotume savą praeitį ir bandytume suvokti savo identiteto formavimosi prielaidas, tarybinį laikotarpį paverčiame neapibrėžtu neapykantos/meilės objektu.

Nuo Nepriklausomybės atgavimo iki dabar nemažai įvairių kartų Lietuvos, Latvijos ir Estijos menininkų savo kūryboje yra analizavę vyraujantį postkomunistinių visuomenių santykį su nesena praeitimi bei ieškoję alternatyvių pozicijų.“

Paskaitoje bus pasakojama tiek apie bendras tendencijas tarybinę praeitį reflektuojančiame mene, tiek apie konkrečius kūrinius, kuriuose svarbi tarybinių laikų, tarybinės sistemos ir tarybinio palikimo dabartyje problema.

Atgal Komentarai