DISKUSIJOS
Komentarai #13

--------------------------------------------------------------------------------------------
KOMENTARAI #13. Fotografija ir dailė

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lapkričio 14 d. Skirmantas Valiulis ir Stanislovas Žvirgždas Kultūrpolio (Daržų 10 / Bažnyčių 4) renginių cikle Komentarai #13 skaitė paskaitą apie fotografiją ir dailę.

Fotografija – ilgametė dailės mokinė, kaimynė ir varžovė. Kalbėti apie kokias tiesiogines įtakas pakankamai sudėtinga. Todėl paskaitoje daugiau remiamasi faktais iš Lietuvos fotografijos istorijos, iš kurios matyti, kiek atskiri fotografai domėjosi daile ar net ją kūrė, ir, atvirkščiai, kas iš dailininkų domėjosi fotografija, pats fotografavo, naudojo kūrybai ar traktavo kaip pomėgį.

Skirmantas Valiulis (g. 1938 m.) – fotografijos, televizijos ir kino kritikas, menotyrininkas, VU Žurnalistikos katedros dėstytojas, VPU, LMA lektorius, Lietuvos žurnalistų sąjungos, Lietuvos fotomenininkų sąjungos valdybos, Lietuvos kinematografininkų sąjungos narys, Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komiteto, LR KM Kino ir fotografijos ekspertų komisijų, LR KM Kultūros ir meno tarybos narys.

Fotografas Stanislovas Žvirgždas (g. 1941) nuo 1972 yra Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys. 1972–1992 dirbo Lietuvos fotomenininkų sąjungoje fotografu menininku. 1992–1996 Lietuvos fotomenininkų sąjungos pirmininkas, nuo 1996 valdybos sekretorius. Nuo 1999 Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo tarybos pirmininkas, nuo 2001 Tarptautinės meninės fotografijos atstovas Lietuvoje, nuo 2001 LR kultūros ministerijos fotografijos ekspertų komisijos pirmininkas, nuo 2002 LR kultūros ir sporto rėmimo fondo ekspertų komisijos narys.

Atgal Komentarai 1