DISKUSIJOS
Neužšąlanti kultūra o8

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tarptautinė konferencija „Neužšąlanti kultūra 2008.
Festivaliai: kūrybiškumo ir miestų plėtros sandūros“

--------------------------------------------------------------------------------------------

KVIETIMAS REGISTRUOTIS

Siekdami atkreipti dėmesį į festivalį kaip svarbų šiuolaikinės kultūros reiškinį, kultūros ekonomikos elementą ir miesto įvaizdžio formavimo strateginę priemonę, Tarptautinių kultūros programų centras ir Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras kartu su Klaipėdos miesto savivaldybe š. m. birželio 5 d. organizuoja konferenciją „Neužšąlanti kultūra 2008. Festivaliai: kūrybiškumo ir miestų plėtros sandūros“ Etnokultūros centre (Daržų g. 10, Klaipėda).

Pagrindiniai konferencijos tikslai:
- pristatyti festivalį kaip kultūrų dialogo, kūrybinės ir socialinės raiškos platformą;
- pristatyti tinklaveikos ir bendradarbiavimo tarptautiniu ir vietiniu mastu teikiamas galimybes festivalio kultūrinei ir socialinei kokybei;
- gerinti kultūrinę ir socialinę Lietuvoje vykstančių festivalių kokybę;
- didinti festivalių ekonominį efektyvumą.

Konferencijos temos:
Ekonominis ir socialinis festivalių poveikis
- Festivalių įtaka miestų regeneracijai; viešųjų erdvių kaip miesto bendruomenės platformų atgaivinimas.
- Festivalių prieinamumas, įvairių socialinių miesto grupių sąveikos skatinimas, bendruomenės įtraukimas.
- Festivalių įtaka vietos ekonomikai; festivalių ekonominio efektyvumo kriterijai.
- Festivaliai kaip miestų konkurencingumo (patrauklumo, ypatingai kaip turizmo objektų) veiksnys.
Pagrindinį pranešimą skaitys Christopher Maughan (De Montfort universitetas, Leičesteris, Jungtinė Karalystė)
Festivaliai iš miesto politikos perspektyvos. Festivaliai ir tinklaveika
- Ar reikalinga miesto festivalių politika? Kokias problemas ji turėtų spręsti, kokius tikslus formuluoti?
- Valstybinė (vietos valdžios) parama festivaliams: investicija ar dotacija?
- Festivalių tinklaveika: tarptautinis bendradarbiavimas; regioninė koordinacija; bendradarbiavimas tarp vietos institucijų.
Pagrindinį pranešimą skaitys Marianna Kajantie (Helsinkio miesto Kultūros biuro Kultūros politikos skyriaus vadovė, Suomija).
Lietuvos atvejo analizę numato pristatyti Nijolė Laužikienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinio departamento direktorė, Lietuvos Kultūros ir meno tarybos narė.
Festivalis kaip tarpkultūriškumo erdvė
- Veiklos, išryškinančios kūrybinės raiškos įvairovę, skatinančios skirtingų požiūrių dialogą, ugdančios tarpkultūrines piliečių kompetencijas.
- Festivaliai, siūlantys lankytojams nekonvenciniais būdais susidurti su ypatingais miesto bruožais, jo rajonais, gyventojais, ištekliais.
Pagrindinį pranešimą skaitys Gorazd Osojnik (Anos Desetnicos festivalio direktorius, Ljubljana, Slovėnija).

Konferencijos formatas – trys sesijos, kurių kiekvieną sudaro 2 pranešimai ir apvalaus stalo (tarpsektorinė) diskusija.

Festivalių organizatorius, nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios lygmenų kultūros, kūrybinių industrijų, turizmo ir kitų susijusių sričių politikos formuotojus, menininkus, su festivalių infrastruktūra ir turizmu susijusias verslo organizacijas, festivalių rėmėjus bei visus, besidominčius festivaliais kviečiame įsijungti į tarpsektorinę diskusiją.
Kviečiame festivalių organizatorius ir tyrėjus siūlyti Lietuvos atvejus (festivalius) pristatančius pranešimus (trimis temomis, nurodytomis aukščiau).

Daugiau informacijos:
Milda Laužikaitė
Tarptautinių kultūros programų centras
8 (5) 261 29 21, milda@durys.org

Skaistė Kazarauskaitė
Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras
8 (46) 410 073, skaiste@kulturpolis.lt

Goda Giedraitytė
Klaipėdos miesto savivaldybės Kultūros skyrius
8 (46) 396 171, goda.giedraityte@klaipeda.lt

 

 

Atgal Komentarai