DISKUSIJOS
Komentarai # 2

Gyčio Padegimo pasakojimas apie prancūzų pantomimos teatro meistrą Jecques Lecoq tęsia Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro renginių ciklą „KOMENTARAI“.

Jean Noel Roy filmas „Dvi Jecques Lecoq kelionės“ („Les deux voyages de Jecques Lecoq“). Ciklo partneris – Palangos A.Mončio namai-muziejus.

Prancūzas Jecques Lecoq (1922-1999) – pantomimos teatro režisierius, mimikos meistras, įtakingas dėstytojas. Nors J.Lecoq nebuvo toks žinomas kaip Etienne Decroux ir jo auklėtinis Marcel Marceq, mažai kalbama apie jo spektaklius, bet jis laikomas ypatingu pantomimos mokytoju. Studentai mokėsi tylos improvizacijos, naudojo neutralias kaukes ir judesių techniką, padedančią parodyti tai, kas slypi po žodžiais. J.Lecoq kalbėjo: „Realybėje noriu, kad studentai būtų gyvybingi, o scenoje – artistiški“.

Režisieriaus manymu visas kūnas esti akimirksnyje, ne tik idėjose ar mintyse ar jų verbalinėje raiškoje. Žodis atsiskiria nuo gestų, aktoriaus mintys – nuo kūno. Dažnai vaidyba tampa grimasomis. Jecques Lecoq mokė matyti žodį ir gestą, mintį ir kūną kaip bendrą visumą.

Daugiau teatro mylėtojams apie J.Lecoq papasakos režisierius Gytis Padegimas. Nenuilstantis menininkas yra pastatęs daugiau nei aštuoniasdešimt spektaklių. Baigė teatro režisūros studijas A.Lunačiarskio teatro meno institute Maskvoje. Dirbo režisieriumi Vilniaus jaunimo, Kauno ir Šiaulių dramos teatruose. 1993–1999m. vadovavo Kauno valstybiniam akademiniam dramos teatrui. Šiandien G.Padegimas šalia kūrybinės veiklos dėsto ir Klaipėdos universitete

Atgal Komentarai