DISKUSIJOS
Neužšąlanti kultūra_o6

Klaipėdos m. savivaldybė ir Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras kartu su konsultuojančiu profesoriumi iš Roterdamo Erasmus universiteto (Olandija) Dirku Noordmanu, š. m. lapkričio 30 d. - gruodžio 01 d. Klaipėdoje organizuoja tarptautinę konferenciją „Neužšąlanti kultūra 2006: naujo kultūros vadybos diskurso link“.

Konferencijos tikslas – pristatyti šiuolaikinio vakarietiško kultūros valdymo ir vadybos patirtį Europoje ir paanalizuoti esamą bei galimą jo pritaikymą Lietuvos kontekste.

Konferencijos svarba išryškėja tiek siekyje apibrėžti Lietuvos kultūros sektoriaus aktualijas, tiek ir ieškant dialogo su vakarietiškais kultūros valdymo modeliais. Dar daugiau, konferencija aktuali savo geografine aplinka. Daugelis svarbių strateginių klausimų yra sprendžiami, jie diskutuojami sostinėje, tuo būdu šis diskursas yra itin aktualus geografiniame Vakarų regiono areale, stokojančiame tiek kultūros politikos ir vadybos srities specialistų, mokymo bazių, tiek ir viešos tokio pobūdžio polemikos.

Pranešėjai – nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu pripažinti profesoriai, ekspertai, teoretikai. Tame tarpe:

Dirk NOORDMAN, Roterdamo Erasmus ir Maastricht universitetų (Olandija) profesorius, tokių veikalų kaip „Kunstmanagement. Een inleiding“ (Menų vadyba. Įvadas) (Elsevier/Reed, 2006), „Museummarketing“ (Muziejų vadyba) (Elsevier, Haga, 2000), „Cultuur in de Citymarketing“ (Kultūra miesto vadybos kontekste) (Elsevier/Reed Business Publications, Haga, 2004) ir kitų autorius.

Dos ELSHOUT, Amsterdamo universiteto (Olandija) lektorius, dirbantis kultūros politikos, kultūros sociologijos, marketingo ir tyrimų metodologijos sferose. Taip pat jis yra vienas iš kelių stambių kultūros politikos tyrimų, užsakytų Amsterdamo universiteto, Olandijos vyriausybės ir/ar konsultacijų bei tyrimų centrų, autorių. Svarbiausios publikacijos: International comparative inquiries into the admission prices for performing arts (1990 & 1995) ir Decentralization and cultural policy in Amsterdam (1991).

Chris MAUGHAN, vienas iš vadovaujančių menų vadybos specialistų Montforto universitete (Leičesteryje, D.Britanija). Svarbiausios interesų sritys: kūrybinės industrijos, menų vadyba, Europos šalių bendradarbiavimo galimybės.

Menų magistras Sacha KAGAN, Lüneburgo universiteto (Vokietija) lektorius. Interesų sritys – kultūros ekonomika, vadyba, kultūros politika. Rengiamos publikacijos “Moving Art (Art, what is it good for)”, bendraautorius, Amsterdam University Press.

Konferencijos trukmė – 2 dienos. Pirmoji diena skirta pristatyti pranešimams, antroji – apvaliojo stalo diskusijoms. Pranešimų tematika įvairi: nuo pagrindinių kultūros vadybos ir marketingo sąvokų pristatymo iki valstybės vaidmens kultūros institucijų palaikymui problematikos ir/ar kultūros ir ekonomikos sąveikos pritaikymo kūrybinio miesto koncepcijai. Tuo tarpu diskusijų tikslas – analizuoti Lietuvos kultūros sektoriaus situaciją kultūros, valstybės ir rinkos santykių aspektu ir lokalizuoti ją europietiško diskurso kontekste.

Atgal Komentarai