DISKUSIJOS
Komentarai # 9

--------------------------------------------------------------------------------------------
Komentarai # 9: APIE LIETUVOS MENĄ - „NEPOPULIARIAI“

--------------------------------------------------------------------------------------------


Vasario 28 d. Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras (Daržų 10 / Bažnyčių 4) tęsia renginių ciklą „Komentarai“. Šiųmetinių paskaitų ašis – Lietuvos menas nuo 10 dešimt. iki dabar. Įvadą į minėtąją temą pradėjo menotyrininkas, Vilniaus dailės akademijos doktorantas, parodų kuratorius ir kūrėjas Kęstutis Šapoka.

Renginių ciklas „Komentarai“ rengiamas kartu su Lietuvos dailės muziejaus Informacijos centru.

Informacijos centras (buv. Soroso šiuolaikinio meno centras) kaupia ir skleidžia informaciją apie šiuolaikinį Lietuvos meną (turi lietuvių menininkų dokumentacijų ir video archyvą, šiuolaikinio meno leidinių biblioteką), kuruoja ir organizuoja šiuolaikinio meno projektus (parodas, konferencijas) Lietuvoje, leidžia parodų katalogus, straipsnių rinkinius ir kitą informacinę medžiagą.

Menotyrininkas K. Šapoka bendrais bruožais pristatė Lietuvos meno laikotarpį (nuo dešimto dešimtmečio iki dabar): lūžį vaizduojamame mene, tada atsiradusių naujų institucijų: Soros šiuolaikinio meno centro ir Šiuolaikinio meno centro, parodas, menininkus, šiandien jau tapusiais klasika.

„Komentarai“ – turiningai praleistas laikas. „Komentarai“ – bendraminčių susibūrimas.

Atgal Komentarai