DISKUSIJOS
Komentarai # 11

Balandžio 17 d. Klaipėdos kultūrų komunikacijų centre (Daržų 10 / Bažnyčių 4) Komentarai # 11 tęsia paskaitų ciklo partneriai - Lietuvos dailės muziejaus Informacijos centras. Šio centro vadovė, menotyrininkė, kuratorė, Dovilė Tumpytė, pristatė Eglės Rakauskaitės, Artūro Railos, Deimanto Narkevičiaus, Gedimino ir Nomedos Urbonų kūrybą.

Kodėl, norint pažinti ir suvokti nuo 10-ojo dešimtmečio pradžios prasidėjusią meno praktikos įvairovę ir kaitą Lietuvoje, pirmiausia verta kalbėti apie šiuos keturis menininkus? Savo kūryba jie įsiliejo į Lietuvos šiuolaikinio meno pasaulį savita meno kalba ir įtaigiomis meno kūrimo taktikomis. Kokiomis kryptimis pasuko menininkai, savo profesinę karjerą pradėję 10-ojo dešimtmečio pradžioje ir kurių kūryba įvertinta tarptautiniame meno kontekste? Į D. Narkevičiaus, A. Railos, G. ir N. Urbonų bei E. Rakauskaitės meno praktiką (idėjas ir medijas) pažvelgsime keliais aspektais, išryškindami būdingiausius jų kūrybos bruožus: dokumentiškumas ir apropriacija, socialinė skulptūra / socialinis dizainas, tarpdiscipliniškumas, kūniškumas (medžiagiškumas) ir juslės. Deimantas Narkevičius atstovavo Lietuvą 49-oje Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje 2001 m. Per pastarąjį dešimtmetį buvo pakviestas į Manifestos (1998), Busano (2004) ir Gvangdžu (2006) šiuolaikinio meno bienalių parodas, dalyvavo Miunsterio Skulptūros projekte (2007) bei Tarptautiniuose Roterdamo kino festivaliuose. Nomeda ir Gediminas Urbonai atstovavo Lietuvą 52-oje Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje 2007 m. (paviljonas gavo garbės prizą), apdovanoti Nacionaline premija už nuopelnus menui ir kultūrai (2007). Dalyvavo Liono (2007), Maskvos (2007), Gvangdžu (geriausio menininko prizas, 2006), Manifesta (2002) bienalių parodose, Documenta kvadrienalėje (2002).

Artūras Raila yra surengęs keturias svarias personalines parodas Lietuvoje ir svetur. Šalia daugiau nei 60 tarptautinių parodų Vakarų ir Rytų Europoje bei JAV, dalyvavo Baltijos šiuolaikinio meno trienalės (2005), Ars Baltica (2004-2005), Periferinės bienalės Iasi (2003), Berlyno (2001), Manifesta (2001) bienalių parodose. Apdovanotas „Hansabank“ meno prizu (2003).

Eglė Rakauskaitė atstovavo Lietuvą 48-oje tarptautinėje Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje 1998 m. Šalia reikšmingų tarptautinių parodų Europoje ir JAV, dalyvavo Tarptautiniame trumpų filmų festivalyje Bristolyje (2005), Medijų ir architektūros bienalės Grace (2004), Baltijos tarptautinės šiuolaikinio meno trienalės (2002), Stambulo bienalės (1997) parodose.

Atgal Komentarai