Jaunimo Polis
Klaipėdos apskrities jaunimo atstovai Šventojoje rengė rezoliuciją savivaldybių vadovams

2012-08-22

Rugpjūčio 17-18 dienomis Palangos savivaldybėje, Šventojoje susirinkę, septynias Klaipėdos apskrities savivaldybes atstovaujantys, keliasdešimt jaunuolių analizavo problemas, su kuriomis susiduria regiono jaunimas ir rengė rezoliuciją, kurią ketinama įteikti savivaldybių vadovams ir tarybų nariams.

Tai trečias Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ (KLAS) vykdomo projekto „Klaipėdos regiono jaunimo politikos stiprinimas“ dalyvių susitikimas. Dvi dienas susirinkęs jaunimas identifikavo problemas, su kuriomis susiduria Klaipėdos apskrities savivaldybių jaunimas ir ieškojo jų sprendimų būdų.

Projekto atidaryme dalyvavęs Palangos vicemeras Saulius Simė ragino susirinkusį jaunimą būti inovatyviais ir projekto metu paruoštą rezoliuciją pristatyti  visiems Klaipėdos apskrities savivaldybių politikams bei nevengti bendrauti su savivaldybių vadovais, kurie turi priėmimo valandas.

Projekto vadovas, KLAS pirmininkas Michailas Denisenko paminėjo keletą problemų, kurias dažniausiai minėjo dalyviai, tai jaunimo laisvalaikio praleidimo vietų stoka, jaunimo nedarbas ir profesinio orientavimo trūkumas mokyklose, paskatos nebuvimas susigrąžinti kitose miestuose studijuojančius jaunuolius, jaunimo reikalų tarybų neveiksnumas, tai, kad į jaunimo atstovus žiūrima nepatikliai, o savivaldybių atstovai mažai klausia jaunimo nuomonės. Minėtos susisiekimo problemos rajono savivaldybėse, bendradarbiavimo tarp rajonų mokyklų nebuvimas, neformalaus ugdymo įvairovės trūkumas.

Buvo siūlyta, kad savivaldybės įstaigose būtų sudarytos sąlygos savanoriauti jaunimui ir taip pasisemti patirties, moksleiviams steigti atskirą pamoką socialinių įgūdžių ugdymui, supažindinti su savanorystės, praktiniais neformalios veiklos pavyzdžiais, visuomeninės veiklos nauda per pilietinio, dorinio, socialinių įgūdžių ugdymo pamokų metu, skirti patalpas neformaliems susibūrimams, kurias prižiūrėtų viena iš savivaldybėje veikiančių organizacijų, suderinti mokyklinių autobusiukų tvarkaraščius su mokyklose vykdoma popamokine veikla,  tvarkyti sporto infrastruktūrą, skatinant viešo ir privataus sektorių bendradarbiavimą, skirti daugiau lėšų kultūrai ir kultūros projektų konkursuose prioritetą teikti inovatyvumui, steigti daugiau „žaliųjų“ laisvalaikio erdvių. Taip pat siekti, kad kiekvienoje savivaldybėje atsirastų jaunimo atstovai, kurie būtų atsakingi už informavimą apie renginius, duomenų surinkimą bei talpinimą internete, o savivaldybių tinklapiuose atsirastų skyrius idėjoms, komentarams.

Europos Sąjungos programos „Veiklus jaunimas“ finansuojamo projekto tikslai yra ne tik pasidalinti gerąja patirtimi ir padėti vieni kitiems, bet ir siekti, kad Regiono plėtros taryba, kurioje posėdžiauja savivaldybių merai ir tarybų nariai svarstytų ir jaunimo klausimus. Todėl šio susitikimo metu paruoštos rezoliucijos gairės bus tobulinamos visą rugsėjo mėnesį, į ją ketinama sudėti ne tik problemas, su kuriomis susiduria jaunimas, bet ir siūlomus sprendimų būdus. Ši rudenį rezoliucija bus įteikta Klaipėdos regiono savivaldybių vadovams.

Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“, įkurta 1998 m. spalio 9 d. KLAS vienija 25 jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas, formuoja ir įgyvendina Klaipėdos miesto jaunimo politiką. KLAS taip pat koordinuoja jaunimo organizacijų veiklą, teikia joms svarbią informaciją, įvairias paslaugas, vykdo jaunimo organizacijų lyderių mokymus įvairiomis temomis, atstovauja jų interesams santykiuose su vietos valdžia, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba bei deleguoja jaunimo atstovus į Klaipėdos miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybą.

Nuotraukos Ilonos Malakauskaitės

KLAS informacija

Atgal Komentarai

 
Kiti:
 
Susiję:
 
Užsisakyk naujienas:
 
Paieška:
 
Naujienose  
Archyve  
Ieškoti:
nuo: iki:
 
 
Žymės