'08
Tapytojų laida

--------------------------------------------------------------------------------------------
Pirmoji bakalaurų tapytojų laida uostamiestyje

--------------------------------------------------------------------------------------------

Birželio 12 d.  diplominių darbų gynimai vyko Klaipėdos kultūrų komunikacijų centre (Daržų g. 10/ Bažnyčių g. 4), Dailininkų sąjungos galerijoje (Daržų g.10/ Bažnyčių g. 4), Klaipėdos m. Etnokultūros centre (Daržų g.10).

Diplominių darbų gynimo finalinė dalis - MENINĖ AKCIJA - kuri vyko Klaipėdos Kultūros Komunikacijų centro "Meno kieme"
Meninės akcijos dalyviai: KU MF Dailės katedros ir džiazo katedros studentai.

2004 m. Klaipėdos universiteto Menų fakultete įkurta Dailės katedra šiais metais išleidžia pirmąją absolventų laidą. Dailės katedros įkūrėjas ir katedros vedėjas doc. Linas Julijonas Jankus.

Dailės studijų programos pagrindu rengiami dailės specialistai – tapytojai įgyja ne tik profesionalios molbertinės tapybos įgūdžius, susipažįsta su moderniomis plastikos išraiškos formomis, bet taip pat įsisavina humanitarinių disciplinų: filosofijos, estetikos, baltų mitologijos pagrindus, kas yra būtina, įgyjant universitetinį dailininko - tapytojo išsilavinimą. Dailės dalyko programoje puoselėjama koloristinė lietuvių tapybos tradicija, formos ir erdvės modeliavimo bei tapymo iš natūros įgūdžiai.Šie orientyrai užima svarbiausią vietą ugdant būsimus tapytojus I-III kursuose. IV kurse studentai derina įprastas bei eksperimentines tapymo technikas, bando konceptualią raišką pasitelkdami naujausių plastinių tendencijų patirtį. Dailės katedros studentai bei jų dėstytojai yra vieni aktyviausių Lietuvos bei tarptautinio parodinio gyvenimo dalyviai, šiuolaikinio meno projektų bei moderniausių procesų kūrėjai.

Pirmosios Dailės katedros absolventų laidos darbuose ryškia vietą užima spalvos ir formos vaidmuo. Kompozicijoms būdinga aktyvi jungtis spalvos su tapymo ekspresija. Ši jungtis suponuoja stiprų spalvų ritmą, neretai tampantį lemiamu vaizdo įtaigos elementu. Nelieka nuošalyje psichologinė kolorizmo pusė, rodanti aktyvų autorių santykį tiek su pasauliu, tiek su pačiu savimi. Nuotaikų skalė paveiksluose skleidžiasi nuo melancholiškos introspekcijos iki sangviniškos ekstraversijos. Paveikslų koloristiniai sprendimai nors ir semiasi gyvybės iš natūros, visgi yra linkę nuo jos tolti, krypsta į vaizdų poetizaciją, metaforas, meditacijas, transcendentalumą. Subjektyvusis pradas veda link nevaržomos interpretacijos, demonstruoja spontaniškumą, energiją, jėgą, laisvę ir nenutrūkstamą improvizaciją. Tai išties kolorizmo „sprogimai“, sujungiantys kraštutinumus, kontrastingų spalvų emocinę galią, intuiciją ir taiklų rankos gestą. „Tapyba turi turėti formos ir šviesos vienovę. Ji turi šviesti iš vidaus, išnaudodama savybes, kurias spalvų santykiai gali suteikti (…). Kada ji šviečia iš vidaus, nutapytas paviršius kvėpuoja, nes dominuojantys spalvų intervalų santykiai verčia ją virpėti ir vibruoti“, – rašė tapytojas ir spalvų savybių tyrėjas Hansas Hofmannas (1880–1966). Tai ir tikimės išvysti aštuonių absolvenčių ginamuosiuose darbuose.

Atgal Komentarai