'08
Literatūros vakaras # 6

--------------------------------------------------------------------------------------------
LITERATŪROS VAKARAS # 6: VYTAUTAS P. BLOŽĖ
--------------------------------------------------------------------------------------------

Birželio 17 d. Kultūrpolyje (Daržų g. 10 / Bažnyčių g. 4, Klaipėda) vyko poezijos meistro Vytauto P.Bložės knygos „Tu palikai mane užmigusį“ sutiktuvės. Menas – estetinio žavesio jausmo sukėlėjas. Poetas Vytautas P. Bložė naudodamasis poezija, žodinė kūryba, inspiruoja šį estetinio žavesio jausmą bei netikėtumą. Pasak poeto, kiekvienas autorius turi keistis visą laiką. Su kiekviena knyga būt atrandamas naujai, ar net neatpažįstamas.

Atpažinti dalykai nebeįdomūs, tampa banalūs. Poezijos knyga „Tu palikai mane užmigusį“ – nauja poeto Vytauto P.Bložės vidinio pasaulio situacija. Eilės rašytos, mirus žmonai – Nijolei Miliauskaitei. Vidinio pasaulio, gyvenamos vietos pasikeitimas (atsikraustymas į Klaipėdą). Kūryboje atsiranda buitiškumo, gyvenimo prie jūros detalės. Literatūrologas Marijus Šidlauskas pastebi: „Tu palikai mane užmigusį“ patvirtina Vytauto P. Bložės, pripažinto šiuolaikinės poezijos meistro, literatūrinį gyvastingumą ir kūrybingumą. Bendrasis šių knygos egzistencinių sugrįžimų fonas ir akstinas – artimiausio žmogaus (poetės Nijolės Miliauskaitės) netektis. Skaudų asmeniškumą autorius sugeba pakylėti iki universaliųjų būties klausimų ir užčiuopti filosofinės išminties slaptavietes. Meistriškai derinami stilistiniai registrai – vizionieriškus pasąmonės vaizdinius lydi buitinio pašnekesio intonacijos, paradokso poetiką papildo skaidri tautosakinė stilizacija, dramatinius savosios tapatybės svarstymus kontrastiškai išryškina meditacinė susitaikymo tyla.“

Vytautas Bložė Petras, poetas, vertėjas.

Gimė 1930 m. vasario 9 d. Baisogaloje (Kėdainių apskr.). Mokėsi Kėdainių, Šeduvos, Kauno gimnazijose. Išvežus tėvus į Sibirą, nutraukė mokslus. Dirbo monteriu, buhalteriu. Studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, dirbo Grožinės literatūros leidykloje. Poetas yra nukentėjęs nuo totalitarinio režimo. 1966-1981 m. jo knygos nebuvo spausdinamos. Parašė libretų, išvertė M. Lermontovo, A. Puškino, N. Nekrasovo, H. Heinės, F. Šilerio, K. Kavafio ir kt. kūrinius.

Jotvingių premijos (1986 m.), Nacionalinės kultūros ir meno premijos (1991 m.), Poezijos pavasario (1997 m.) laureatas.

Kultūrpolio inicijuojamus literatūros vakarus remia Skaitymo skatinimo programa.

Atgal Komentarai