'08
Literatūros vakaras #11

--------------------------------------------------------------------------------------------
Literatūros vakaras #11: Rudens gėrybės

--------------------------------------------------------------------------------------------

Rugsėjo 11 d. Kultūrpolyje (Daržų g. 10 / Bažnyčių g. 4) Literatūros vakare #11 buvo skaitoma lietuvių grožinės literatūros pradininko Kristijono Donelaičio poemos „Metai“ ištrauka „Rudens gėrybės“. Kūrinį skaitė Klaipėdos universiteto absolventas Vaidas Dragūnas.

Liuteronų pastorius Kristijonas Donelaitis (1714-1780) laisvalaikiu rašė eiles lietuvių ir vokiečių kalba, komponavo muziką, dirbo barometrus, muzikos instrumentus, optinius prietaisus.

K.Donelaičio "Metai", sukurti XVIII amžiaus 7-ame - 8-ame dešimtmetyje, pirmą kartą paskelbti 1818m., padėjo pagrindus pasaulietinei grožinei lietuvių literatūrai. Autorius davė pavadinimus tik atskiroms poemos dalims: „Pavasario linksmybės“, „Vasaros darbai“, „Rudenio gėrybės“ ir „Žiemos rūpesčiai“. Poemoje vaizduojamas Rytų Prūsijos lietuvių valstiečių gyvenimas. Joje K.Donelaitis sukūrė ryškių baudžiauninkų paveikslų, kaimo buities, papročių vaizdų, lyrinių gamtovaizdžių, pirmuosius lietuvių literatūroje groteskiškus dvarininkų šaržus, nevengė hiperbolizavimo, satyros, burleskos, humoro. K.Donelaitis kėlė prigimtinės žmonių lygybės idėją, aukštino darbą, dorą, žadino lietuvininkų (būrų) tautinę savimonę, tautiškumą gretinosu dorybėmis. Poemai būdinga krikščioniška pasaulėjauta, didaktika, sodri, žodinga kalba.

 

Kultūrpolio inicijuojamus literatūros vakarus remia Skaitymo skatinimo programa.

Atgal Komentarai