Informacija
Klaipėdos regiono jaunimas pristatė merams aktualias problemas ir pasiūlė sprendimų būdus

2012-12-28

Gruodžio 17 dieną regioninio jaunimo projekto atstovai įteikė ir pristatė Klaipėdos apskrities savivaldybių merams visą vasarą ruoštą ir rudenį tobulintą rezoliuciją. Į ją septynias regiono savivaldybes atstovaujantys, keliasdešimt jaunuolių sudėjo ne tik problemas, su kuriomis jie susiduria, bet ir pasiūlymus kaip tai spręsti.

Susitikimas - tai Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ (KLAS) vykdomo projekto „Klaipėdos regiono jaunimo politikos stiprinimas“ dalis.

Posėdžio pirmininkas, Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas, pasveikino jaunimo iniciatyvą ir patikino, kad jaunimo siūlymai nenueis į „tyras“, tačiau paragino konkrečiais atvejais kiekvienoje savivaldybėje tobulinti siūlymus.

Rezoliucijos jaunimo reikalų atstovavimo srityje buvo akcentuota, kad savivaldybių Jaunimo reikalų tarybos (JRT) nėra veiklios ir pažįstamos jaunimui, todėl siūlyta jų veiklą labiau viešinti, įtraukti jaunimą bei siekti jaunimo ir jaunimo organizacijų pažinimo. Išreikštas susirūpinimas nepakankama savivaldybės deleguotų JRT narių kompetencija jaunimo politikos srityje.

Neformalaus jaunimo ugdymo srityje išskirta laisvalaikio praleidimo vietų stoka, siūlyta kurti netradicines žaliąsias laisvalaikio zonas, skirti nenaudojamas patalpas neformaliems jaunimo susibūrimams, kurias prižiūrėtų viena iš savivaldybėje veikiančių jaunimo organizacijų. Pasigesta neformalaus ugdymo įvairovės, t.y. alternatyvių sporto, meno ir kultūros būrelių. Akcentuotas ir rajono savivaldybių jaunimui aktualus klausimas dėl netinkamų susisiekimo grafikų ir maršrutų, siūlyta suderinti mokyklinių autobusiukų tvarkaraščius su vykdoma popamokine veikla. Mokyklose siūlyta labiau propaguoti savanorystę, supažindinti moksleivius su praktiniais visuomeninės veiklos pavyzdžiais ir nauda.

Jaunimo švietimo srityje siūlyta skatinti savivaldybių bendrų jaunimo projektų kūrimą ir mainus tarp regiono mokyklų.

Sportinės veiklos srityje išreikštas susirūpinimas dėl netvarkingų stadionų, baseinų stokos ir neatitinkančių poreikių dviračių takų. Sprendžiant šias problemas siūlyta skatinti viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą. Erdvių trūkumą sportinei veiklai siūlyta kompensuoti nenaudojamomis, bet tinkamomis naudoti patalpomis, aikštelėmis, žaliomis erdvėmis.

Kultūrinės veiklos srityje atkreiptas dėmesys į nemodernėjančią kultūrą. Siūlyta skatinti jos inovatyvumą, didinti paramą menininkų saviraiškai, išnaudoti nenaudojamus pastatus, skatinti tarptautinius projektus.

Paskutinėje jaunimo nedarbo srityje išskirtos dvi problemos – darbo patirties ir praktikos stoka bei jaunimo profesinio orientavimo trūkumas. Pirmą problemą siūlyta spręsti suteikiant galimybę praktikuotis/savanoriauti savivaldybėse ir jų valdomose įstaigose, skirti daugiau viešųjų darbų vietų moksleiviams vasaros atostogų metu. Antros problemos sprendimų būdai siūlyti tokie: mokymo įstaigose rengti daugiau pristatymų apie profesijas, jų pasirinkimą ir perspektyvą, rengti atvirų durų dienas savivaldybės įmonėse ir įstaigose, kurių metu būtų supažindinama su atliekama veikla ir jos atlikimu, užskaityti ir skatinti visuomenei naudingą darbą ne tik mokymo įstaigose, bet ir jaunimo organizacijose.

Europos Sąjungos programos „Veiklus jaunimas“ finansuojamo projekto tikslai yra ne tik pasidalinti gerąja patirtimi ir padėti vieni kitiems, bet ir siekti, kad Regiono plėtros taryba, kurioje posėdžiauja savivaldybių merai ir tarybų nariai svarstytų ir jaunimo klausimus.

Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ (KLAS), įkurta 1998 m. spalio 9 d. KLAS vienija 23 jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas, formuoja ir įgyvendina Klaipėdos miesto jaunimo politiką. Koordinuoja jaunimo organizacijų veiklą, teikia joms svarbią informaciją, įvairias paslaugas, vykdo jaunimo organizacijų lyderių mokymus įvairiomis temomis, atstovauja jų interesams santykiuose su vietos valdžia, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba bei deleguoja jaunimo atstovus į Klaipėdos miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybą.

Rasos Jurkutės nuotrauka

KLAS informacija

Atgal Komentarai

Kiti:
 
Susiję:
 
Užsisakyk naujienas:
 
Paieška:
 
Naujienose  
Archyve  
Ieškoti:
nuo: iki:
 
 
Žymės