• Skelbimai
KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2011 M. VEIKLOS ATASKAITA

1. Įstaigos pristatymas.

1.1. Biudžetinė įstaiga – Klaipėdos miesto savivaldybės kultūrų komunikacijų centras (toliau - KKKC). Įstaigos kodas: 188204815. Adresas: Bažnyčių g. 4, 91246 Klaipėda, tel. 420700, faks.: 310357, el. paštas: centras@kulturpolis.lt, tinklalapis: www.kulturpolis.lt .

1.2. Įstaigos vadovas – direktorius Ignas Kazakevičius.

 

1.3. Darbuotojų skaičius - 25,5 etato

Administracijos darbuotojai

Specialistai

Ūkinis techninis personalas

Pastabos

3

10

12,5

Etatų skaičius (25,5 etato) nustatytas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 6 d. sprendimu Nr. T2-107 nuo 2010 m. liepos 1 d. reorganizuoti Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetines įstaigas Dailės parodų rūmus ir Kultūrų komunikacijų centrą prijungimo būdu,  DPR prijungiant prie KKC.

 

1.4. Naudojamos patalpos

Pastatai (nurodyti adresus)

Plotas

Pastabos

Bažnyčių g. 4

526,99 m2

Pastatas valdomas patikėjimo teise

Didžioji Vandens g. 2

1927,4 m2

Pastatas valdomas patikėjimo teise

Daržų g. 10

117,01 m2

Pastatas valdomas patikėjimo teise

 

1.5. Biudžetas

Skirtos lėšos (tūkst. Lt)

2010 m

2011m.

Valstybės

 

 

Savivaldybės

667,5

898,1

Gautos už mokamas paslaugas

 37,5

12,0

Patalpų nuoma

15

18,0

Kitos lėšos (labdara, parama, fondai)

100,4

85,0

2. Įstaigos veiklos rezultatai.

 2.1. Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro misija - šiuolaikinėmis meno formomis ir priemonėmis pristatyti visuomenei meno aktualijas, tendencijas ir kūrybos procesą. Šiuolaikiniais informacijos metodais ir meninėmis formomis ugdyti ir skatinti santykį tarp menininko ir jo kūrybos vartotojo, padėti miesto menininkams integruotis į respublikinį ir tarptautinį kontekstą, mažinti atskirtį tarp skirtingų šalių meno regionų kūrėjų ir kultūros vartotojų. Strateginis KKC veiklos tikslas - „Užtikrinti efektyvią BĮ ,,Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro veiklą“.

Veiklos yra vykdomos siekiant įgyvendinti Miesto kultūrinio savitumo puoselėjimo bei kultūrinių paslaugų gerinimo programą. Ši programa užtikrina efektyvią BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės Kultūrų komunikacijų centro veiklą.

2011 m. KKC veiklos rezultatus didžiąja dalimi lėmė Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 6 d. sprendimas Nr. T2-107 nuo 2010 m. liepos 1 d. reorganizuoti Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetines įstaigas Dailės parodų rūmus (DPR) ir Kultūrų komunikacijų centrą (KKC) prijungimo būdu,  DPR prijungiant prie KKC.

2011 m. kuomet bus įgyvendintos veiklos priemonės, kurios buvo suformuotos atsižvelgiant į naują įstaigos struktūrą – „Tarptautinės, respublikinės ir vietinių menininkų parodos / paralelinių renginių programa / edukacinių renginių programa / informacinės sklaidos programa“, bus pasiekti rezultatai leidžiantys įvertinti 2010m. įvykusį Dailės parodų rūmų prijungimo prie KKC reikšmę. Nuo 2011m. KKC prioritetu tampo parodinė veikla. 2011m. KKC kuratoriai parodinį planą sudarė remdamiesi parodų tipų ir vartotojų grupių santykiu, ženkliai išplėtė tarptautinio bendradarbiavimo lauką, sustiprino Klaipėdos vizualinio meno kultūrą ir įvaizdį Lietuvos meno scenoje. Šiandiena KKC yra antras pagal dydį, veiklų įvairovę, struktūrinį universalumą bei pajėgumą meno centras Lietuvoje (po Šiuolaikinio meno centro Vilniuje).            

Tikslas (01) Užtikrinti efektyvią BĮ Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro veiklą.             

Uždavinys (01.01). Įstaigos ir darbuotojų išlaikymas.

Priemonė (01.01.01). Pastatų ir personalo išlaikymas.

Šis uždavinys apima darbuotojų samdą, pastato eksploataciją, darbo sąlygų gerinimą. Šioms išlaidoms 2011m. buvo skirta 741,8 tūkst. Lt (kartu su gaunamomis įstaigos pajamomis), o 2010 m. buvo skirta 562,5 tūkst. Lt. Ženkliai padidėjo įstaigos patalpos (1927,4 kv. m.), todėl ir jų išlaikymui reikalingos didesnės išlaidos. 2011 m. KKKC atliko skubius DPR pastato stogo darbus, tam tikslui išleido 15,7 tūkst. Lt. Įstaiga įsigijo du videoprojektorius.

Nuo 2011 m. KKC buvo 25,50 darbuotojų etatai: iš jų – 11 kultūros darbuotojai (direktorius, pavaduotojas ir 9 specialistai) ir 14,5 kiti darbuotojai (iš jų 9,5 darbininkai). Įstaigos darbuotojams išlaikyti 2011 m. skirtas 382,1 tūkst. Lt darbo užmokesčio fondas. Efektyviai dirbantys centro specialistai ne tik užtikrino optimalų miesto savivaldybės kultūrinei veiklai skirtų lėšų panaudojimą, bet ir patys teikė paraiškas respublikiniams bei tarptautiniams fondams. Per 2011 metus buvo parašyta 15 paraiškų į tarptautinius fondus, LR kultūros ministeriją, LR kultūros rėmimo fondą. Iš jų laimėtos 5 paraiškos. Dalyvavimas fondų remiamose veiklose plečia Klaipėdos kultūros lauką bei sklaidą, sudarydamas galimybes Klaipėdos ir kitų šalių menininkams dalyvauti bendruose projektuose, sukuria KKC veikloms pridėtinę vertę. Esant nepalankiai finansinei situacijai, fondinės lėšos padėjo išsaugoti svarbiausius ankstesniųjų metų veiklos rodiklius. Siekiant, kad vadybininkai bei administracijos darbuotojai įgytų gerų darbo su kompiuteriu bei informacijos paieškos įgūdžių, taip pat kultūros vadybos, komandinio darbo, 2011 m. KKKC 5 darbuotojai kėlė kvalifikaciją šiuose kursuose: kultūros reklamos vadybos, viešųjų pirkimų, personalo ir buhalterinių žinių tobulinimo bei naujos buhalterinės apskaitos įsisavinimo kursuose.

Uždavinys (01.02). Informacijos ir kultūros sklaidos projektų organizavimas.

Priemonė (01.02.01). Informacijos sklaida.    

Šia priemone buvo įgyvendinti Klaipedos kultūros portalo www.kulturpolis.lt, bei internetinių tinklapių skirtų atskiriems įstaigos projektams www.menokiemas.lt,  administravimas bei marketingas. Priemonės prioritetas - internetinio tinklapio www.kulturpolis.lt plėtra. Jis pristato Klaipėdos meną ir kultūrą Lietuvos kultūros kontekste. Tai pagrindine įstaigos administruojama svetainė, jos rubrikose - Klaipėdos meno renginiai ir naujienos, užsienio meno apžvalgos, informacija apie meno rezidentūrų užsienyje pristatymai bei konkursus menininkams, tarptautiniai meno įvykiai ir renginiai; renginių apžvalgos, recenzijos ir komentarai. Tinklalapis www.menokiemas.lt išsamiai pristato „Meno kiemo“ dirbtuvių edukacinių meno kursų veiklas suaugusiems, vaikams ir studentams, meno rezidentūros veiklą. Visuose tinklalapiuose 2011m. apsilankė apie 210 000 originalių vartotojų. Lyginant su 2010 m. rezultatas išliko toks pats. Klaipėdos kultūros portalą www.kulturpolis.lt per dieną vidutiniškai aplankė apie 450 lankytojų,  www.menokiemas.lt  - apie 150. 2010 m. suplanuoto apsilankymų skaičiaus - 500 lankytojų per dieną nepavyko pasiekti, nes kultūros portalo finansavimas iš centro lėšų, taip pat iš Kultūros ir rėmimo fondo (KRF) bei Kultūros ministerijos (KM) yra nepakankamas, kad pritrauktų profesionalius žurnalistus bei apžvalgininkus, nepakankamas sukurti reikiamą temų ir rubrikų kiekį, kas užtikrintų didelį kasdienį (įskaitant šeštadienius ir sekmadienius) lankomumą ir įtakotų skaitytojų kiekį.  

Tekstai, kurie reklamavo KKKC veiklas ir pritraukė Lietuvos kultūros vartotojų dėmesį buvo publikuojami portaluose „Bernardinai.lt“ ir „Kulturpolis.lt“, internetiniame šiuolaikinio meno tinklalapyje www.artnews.lt, meno savaitraštyje „Literatūra ir menas“ ir kt. Buvo administruojami tik du tinklalapiai www.kulturpolis.lt ir www.menokiemas.lt.  

Priemonė: (01.02.02). Tradicinio ir šiuolaikinio respublikinių meno projektų ir parodų organizavimas.

Ši priemonė suaktyvino meno ir kultūros mainų srautus tarp Klaipėdos ir Lietuvos kūrėjų, KKKC ir užsienio šalių meno centrų. Priemonė užtikrina Klaipėdos ir kitų Lietuvos miestų menininkų bendradarbiavimą meno projektuose, kūrybiniuose seminaruose, meistriškumo pamokose menininkams profesionalams. Tokia integracija išsamiau pristato visuomenei meno aktualijas, tendencijas ir kūrybos procesą.   

Šios priemonės išraiškos sferos: vaizduojamosios dailės, kino, literatūros projektai, performansai, meno akcijos. 2011m. buvo surengta 31 paroda ir 14 respublikinių meno projektų. 2010 m. buvo numatyta ir sėkmingai įgyvendinti 33 renginiai (24 parodos ir 9 respublikiniai projektai). Juos pamatė apie 5800 žmonių (iš jų: mokamų 3745, nemokamų – 2060 lankytojų) lankytojų. Buvo pristatyti įvairių sferų ir mastelio meno projektai: respublikinė video meno paroda „Atsitiktinai Baltazarai“, 2009 – 2010 metų „Jaunojo tapytojo prizo“ laureatai, LDS Klaipėdos skyriaus kuruojama piešinio paroda „Emocija“, LFS Klaipėdos skyriaus kuruojama fotografijų paroda „Kiti”.    

Priemonė: (01.02.03). Tarptautinių meno ir kultūros mainų projektų ir parodų organizavimas.

Ši priemonė apima stambius, analitinio, meno kritikos plano tarptautinius projektus.  Ši priemonė apėmė parodų rūmuose vykstančias parodas, eksperimentinį šiuolaikinio meno projektą INTRO bei rezidentūros veiklas, jų administravimą bei marketingą. Priemonė leido šiuolaikiniais informacijos metodais ir meninėmis formomis ugdyti ir skatinti santykį tarp menininko ir jo kūrybos vartotojo, padėti miesto menininkams integruotis į respublikinį ir tarptautinį kontekstą, mažinti atskirtį tarp skirtingų šalių meno regionų kūrėjų ir kultūros vartotojų.

2011 m. įvyko 2 stambių tarptautinių meno projektų pristatymas Klaipėdoje: šiuolaikinio britų meno projektas „3 pasauliai viename“, šiuolaikinio Danijos meno projektas „Bedlamas. Apie normalumą ir kitas manijas“. Klaipėdoje tokio mastelio parodos surengtos pirmą kartą. Buvo suorganizuoti 2 KKC šiuolaikinio meno projektai užsienyje. Projektas „Estetika vs Informacija“ buvo pristatytas 4 – ojoje šiuolaikinio meno Maskvos bienalėje, projektas „Absoliuti lygybė“ buvo pristatytas 11-oje Lulėjos bienalėje (Švedija). Iš viso suorganizuoti 4 projektai, buvo planuoti – 3.

Sėkmingai vyko „Meno rezidentūros“ administravimas, marketingas ir veikla.

2011 m. į KKKC atvyko 12 menininkų. Iš Lietuvos  - 4, Lenkijos - 1, Vokietijos - 3, Japonijos - 2 , D.Britanijos - 2 menininkai. (2010 m. į KKC atvyko 13 rezidentų).  

Tradiciškai, nuo 2006 m., vykstantis, 2011 m. buvo įgyvendintas jaunųjų menininkų projektas „3+3” (Lietuva, Vokietija, Norvegija). Šiame projekte dalyvauja po 1 menininką iš kiekvienos šalies. 

Rezidentai aktyviai įsiliejo į miesto kultūrinį gyvenimą – vedė edukacinius užsiėmimus KKC,  skaitė paskaitas Dizaino katedros studentams, rengė savo kūrybos pristatymus.             

2011 m. Klaipėdos menininkų pristatymui užsienio meno rezidentūrose realizuoti buvo numatyti ir realizuoti 3 rezidentūras Arenshoopo meno rezidentūroje (2010 m. numatyti ir realizuoti 3). 2011m. Vokietijoje,  Arenshoopo rezidentūroje, rezidavo menininkai Daiva Molytė, Andrius Miežis, Gintarė Radvilavičiūtė. Visų projektų parodas Klaipėdoje pamatė apie 2000 žiūrovų.

Priemonė (01.02.04.) Edukacinės veiklos projektų organizavimas.

Ši priemonė užtikrina edukacinę veiklą, kuri savo ruožtu užtikrina informacijos apie pagrindinę KKC veiklą meno parodas, sklaidą. Edukacinė veikla - tai kamerinių edukacinių renginių ciklai, vykstantys KKC dirbtuvėse ir parodų rūmuose, atvirų „Meno kiemo“ dirbtuvių veikla. Viso planuota 65 renginiai. Realizuota 95.  Vietoj suplanuotų 8 edukacinių renginių ciklų „Šeimų savaitgaliai“, pravesta 30 edukacinių užsiėmimų daugiau, nei planuota . Metų eigoje, įvertinus parodų planą bei poreikį edukacijai, įvestos naujos edukacinės ekskursijos (16) su menininkais ir parodų kuratoriais. Įnicijuoti nauji edukaciniai užsiėmimai "Šeimų savaitgaliai" (14). Kamerinių kino ir meno edukacinių renginių – 45 t. y. tiek, kiek suplanuota.  Renginiai buvo organizuojami jungiant juos į tematinius ciklus, atsižvelgti į sezoniškumą, moksleivių ir studentų studijų periodus. 12 renginių buvo suorganizuota regionų atskirties programos paramą (Kultūros ministerija) gavusio projekto „Dizaino manufaktūra“ metu. Šie projektai skatino jaunimo meninę, edukacinę veiklą ir sprendė jaunimo užimtumo problemą. Realizuojant šią priemonę KKC miesto žmonėms nemokamai suteikė galimybę dalyvauti meno parodose, nekomercinio kino peržiūrose, susitikimuose su kultūros žmonėmis, koncertuose, meno akcijose ir kt. Meno dirbtuvių atvirų durų dienų organizavimas turistams ir miesto žmonėms įgyvendintas taip, kaip ir planuota. Sekant 2010 m. pavyzdžiu, dėl bendrai pablogėjusios ekonominės situacijos Lietuvoje, teko pakoreguoti dirbtuvių veiklas ir atsisakius dalies mokamų užsiėmimų meno dirbtuvėse pradėta vykdyti daugiau nemokamų edukacinių užsiėmimų studentams, moksleiviams ir vaikams. 2011 m. Nemokamuose kameriniuose ir edukaciniuose bei mainų projektuose apsilankė – 6240 žmonių.

 2011 m. dėl pablogėjusios ekonominės situacijos Lietuvoje, kuri atsiliepė statistiniam KKC lankytojui, buvo nuspręsta atsisakyti vaikų vasaros stovyklos - „Vaikų meno vasara“ organizavimo.

Priemonė: (01.02.05.) Tarptautinės šiuolaikinio meno bienalės ,,Jaunieji Europos kūrėjai" organizavimas.

Nuo 2008 m. paroda dėl išaugusio dalyvių skaičiaus Klaipėdoje pristatoma kas 2 metai. Sudarytoje 2007/2009 metų Jaunųjų Europos kūrėjų partnerystės sutartyje TR-99 (2008-02-25) tarp Klaipėdos dailės parodų rūmų ir Montružo miesto savivaldybės įsipareigojama dalyvauti projekto tęstiniuose etapuose. 2010 m. rugsėjo mėnesį Montruže startavusi IV- oji bienalė per dvejus metus bienalės paroda apkeliaus 8 skirtingų Europos šalių galerijas. Į projektą įsijungė naujos šalys: Slovakija, Vengrija, Lenkija (svečio teisėmis). 2012 m. sausio mėn. naujos sudėties (prisijungė Vokietija) tarptautinį projektą numatoma pristatyti KKKC parodų rūmuose. 2011 m. atlikti parengiamieji koordinaciniai darbai bei surengta atrankinė Lietuvos jaunųjų menininkų paroda. KKC išplėtė atrankos ribas ir pirmą kartą šio renginio rėmuose atstovavo visai Lietuvai.  

Priemonė: (01.02.06.) Projekto „Didysis gintaro kelias: bendro prekinio ženklo ir naujos tarptautinio turizmo paslaugos kūrimas, III dalis“ įgyvendinimas. 2010 m. rugsėjo mėn. pateikta paraiška Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro dalyvavimui partnerio teisėmis Lietuvos –Rusijos kaimynystės 2007-2013 m. programos projekte „Didysis gintaro kelias: bendro prekinio ženklo ir naujos trans–nacionalinio turizmo paslaugos kūrimas. Dalis Nr. III“. Klaipėdos miesto taryba 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T2-376 pritarė dalyvavimui. Projektas siekia užtikrinti Lietuviško profesionalaus gintaro gaminių sklaidą ir populiarinimą minėtame regione, problemų su kuriomis susiduria gintaro meistrai kurdami, pristatydami ir realizuodami savo produkciją, sprendimus. Projekto rezultatai turėjo būti paskelbti 2011 m. pabaigoje ir laimėjimo atveju pasirašyta  projekto vykdymo sutartis su centriniu programos sekretoriatu. Šių metų gruodžio 12-13 d. Varšuvoje įvyko penktasis Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos EKPP bendradarbiavimo per sieną programos 2007-2013 m. jungtinio priežiūros komiteto susitikimas. Jungtinis priežiūros komitetas nepriėmė sprendimo, kadangi trims nacionalinėms delegacijoms nepavyko susitarti. Susitikimo pirmininkas (Rusijos Federacijos Regioninės plėtros ministerijos atstovas) atidėjo diskusiją dėl projektų atrankos. Rezultatus numatoma paskelbti pirmajame  2012 m. ketvirtyje. 

2.2. Suteiktų paslaugų rūšys, kiekybiniai ir kokybiniai teikiamų paslaugų pokyčiai.

2010 m. nuo liepos 1 d., prijungus Dailės parodų rūmus, visi šios įstaigos įsipareigojimai perėjo KKKC (taip pat ir pajamų gavimas už teikiamas mokamas paslaugas bei nuomojamas patalpas). Kadangi po prijungimo nepraėjo pilni metai, tai lyginti įstaigos ankstesnių metų kiekybinius rodiklius nebus labai tikslu ir prasminga.

Vykdant Miesto kultūrinio savitumo puoselėjimo bei kultūrinių paslaugų gerinimo programą, iš įmokų už prekes ir paslaugas buvo planuota surinkti  12,0 tūkst. Lt. ir surinkta 12,7 tūkst. Lt. Iš jų: už parodų lankymą gauta 12,3 tūkst. Lt., už edukacinius užsiėmimus  – 400 Lt. 2010 m. už prekes ir paslaugas buvo suplanuota gauti 37,5 tūkst. (iš jų KKKC – 30 tūkst.), o 2011 m.  – suplanuota 18 tūkst. Lt mažiau. Pagrindinės priežastys: nuo 2009 m. per daug padidintas planas. 2010 m. planas nesumažintas, nes nesitikėta, kad ekonominė situacija drastiškai įtakos pajamų surinkimą, todėl sunkiai sekėsi surinkti planuotas pajamas už parodų lankymą (lankomumas sumažėjęs: dalis intelektualių jauno amžiaus kultūros vartotojų išvyksta studijuoti į kitus Lietuvos ir ES miestus, vyresnioji menininkų karta mažiau domisi šiuolaikinio meno projektais, sumažėjo mokamų edukacinių užsiėmimų ir kūrybinių seminarų pageidavimai, žmonėms yra per brangu juose dalyvauti. Miesto svečiai/grupės  nebeužsakinėja edukacinių užsiėmimų meno dirbtuvėse (grafika, keramika, tekstilė)).   

Iš įmokų už patalpų nuomą 2011 m. planuota gauti 18,0 tūkst. Lt. Surinkta 18,3 Lt. Palyginus su 2010 m. gauta 10,1 tūkst. Lt arba 8 tūkst. Lt daugiau. KKKC turi galimybę laisvu nuo parodų laiku gauti daugiau šios kategorijos lėšų, tačiau ją apriboja privataus sektoriaus konkurencija  (kavinės, restoranai, viešbučių konferencijų salės). Privatūs operatoriai už tokias pačias kainas teikia ne tik salių ploto nuomos, bet ir konferencinės įrangos, maitinimo ir kt. paslaugas. 

2011 m. KKKC suplanuota surengti ir suorganizuoti 113, tačiau įvykdyta 30 renginių daugiau. Tuo tarpu,  2010 m. KKC planavo 100 renginių, faktiškai įgyvendino – 103 renginius. Iš to seka, kad 2011 m. surengta ir suorganizuota 40 renginių daugiau, lyginant su 2010 m. Nors finansavimas ir nebuvo padidintas, tačiau KKKC darbuotojų iniciatyva, išmone, pasiektas geras rezultatas ne tik kiekybine, bet ir kokybine prasme. 

2011 m. svarbiausių ir įsimintiniausių renginių tarpe yra jau minėti 4 stambūs KKC tarptautiniai šiuolaikinio meno projektai:

2011 m. įvyko 2 stambių tarptautinių užsienio šalių meno projektų meno importas ir 2 KKC meno projektų eksportas. Tai šiuolaikinio britų meno projektas „3 pasauliai viename“, šiuolaikinio Danijos meno projektas „Bedlamas. Apie normalumą ir kitas manijas“. Klaipėdoje tokio mastelio parodos surengtos pirmą kartą. Pirmą kartą Lietuvoje apsilankė pasaulinio garso meno kritikas britas Edward Lucie – Smith. Buvo suorganizuoti 2 KKC šiuolaikinio meno projektai užsienyje. Projektas „Estetika vs Informacija“ buvo pristatytas 4 – ojoje šiuolaikinio meno Maskvos bienalėje, projektas „Absoliuti lygybė“ buvo pristatytas 11-oje Lulėjos bienalėje. KKC suorganizuoti meno projektai pirmą kartą (Klaipėdos meno istorijoje taip pat) pateko į pasaulinio lygio meno bienales. 

KKC pratęsė sėkmingą 2010 m. įdirbį, pritraukdamas naujų kultūros vartotojų. 2011 m. toliau buvo vystomi kultūriniai ryšiai su Vokietijos Goethes kultūros institutu Vilniuje, Arenshoopo (Vokietija) meno rezidentūra „Lukas“, medijų švietimo centru „Meno avilys“, Šiaurės menininkų centru Dalėje (Norvegija), Ukrainos, Vokietijos meno centrais bei galerijomis, meno kritikais bei kuratoriais. Žiniasklaida apie KKKC veiklas 2011 m. visuomenę informavo labai gerai. Vietoje planuotų 20 TV ir internetinių video reportažų ir 20 straipsnių sulaukėme: straipsnių Lietuvos dienraščiuose - 24, TV reportažų – 20. Suaktyvėjo KKKC projektų pristatymai ir apžvalgos internetinėje erdvėje. Šis poslinkis įvyko dėl KKC administruojamo portalo „Kulturpolis.lt“ aktyvumo. KKKC veiklos buvo pristatomas dienraščių portaluose lrytas.lt (5 apžvalgos), delfi.lt (5 apžvalgos, 2 videoreportažai), bernardinai.lt (8 apžvalgos). Portalo informacija (Klaipėdos autorių tekstai) yra perspausdinama  Lietuvos miestų respublikinės internetinės žiniasklaidos. Portalas taip pat suaktyvina informacijos sklaidą, KKC projektų  anonsai ir informaciniai skelbimai, išsamios projektų apžvalgos, menotyrininkų diskusijos kultūros portaluose www.kulturpolis.lt  ir  www.bernardinai.lt, www.artnews.lt

2010 m. KKC renginiuose (parodose, projektuose, kameriniuose renginiuose, edukaciniuose užsiėmimuose) apsilankė 8200 žmonės. O 2011 m. – 14042 žmonės. 2010 m. parodas aplankė 3550 lankytojai, kai 2011 m. sulaukėme – 3745 lankytojų arba 195 lankytojais daugiau.

3. Problemos.

3.1. Įstaigoje nuolat iškyla mažų kultūros įstaigos (tiek kultūros darbuotojų , tiek kitų – ne kultūros darbuotojų) darbuotojų atlyginimo problema, todėl sudėtinga motyvuoti esamus darbuotojus ir ieškoti naujų, turinčių reikiamą kvalifikaciją.

3.2. 2011 m. jautėsi padidėjusių autorinių sutarčių mokesčių našta, kas darė neįmanomą aukštų įstaigos kiekybinių ir kokybinių rezultatų pasiekimą. 

3.3. Renkant lėšas už patalpų nuomą, problematiškumas.

Pagal ilgalaikę patalpų nuomos sutartį (nuomojama buvusi “Bohemos” kavinė) nuomotojas nevykdo savo įsipareigojimų ir sistemingai nemoka ne tik nuomos mokesčio, bet ir už  komunalines paslaugas. Po daugkartinių Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro direktoriaus prašymų ir raginimų (raštu ir žodžiu) sumokėti nuompinigius ir faktinės išlaidas už komunalines paslaugas, nuspręsta pradėti sutarties  nutraukimo procedūrą.

Įstaiga turi teisę ir galimybę nuomoti parodų rūmų patalpas, tačiau negali konkuruoti su privačiais operatoriais (kavinėmis, restoranais, viešbučių konferencijų salėmis), kurie už tokias pačias kainas teikia ne tik salių ploto nuomos, bet ir konferencinės įrangos, maitinimo ir kt. paslaugas (KKC ploto nuomos kainos yra patvirtintos Klaipėdos savivaldybės tarybos).    

3.4. Biudžetinės įstaigos statusas apsunkina privačių rėmėjų pritraukimą, dėl vyraujančio neigiamo privataus sektoriaus nuostatų valstybės finansuojamų įstaigų atžvilgiu. 

3.5. Dėl KKC parodų rūmų stogo remonto įstaiga raštu (2011-02-02 Nr.5) kreipėsi į Klaipėdos miesto savivaldybę dėl papildomų lėšų skyrimo. Komisija apžiūrėjo, įvertino stogo būklę, rekomendavo darbus, reikalingus defektams pašalinti ir pasiūlė savo įstaigos jėgomis palaikyti esamą statinių (stogų) būklę iki bus skirtos tikslinės lėšos kapitaliniams remonto darbams atlikti. Kadangi lyjant lietui/tirpstant sniegui vanduo bėga į ekspozicines sales, todėl būtina remontuoti stogą. Įstaiga pagal savo galimybes 2011 m. atliko būtiniausią stogo remontą.  

3.5 Dėl KKC parodų rūmų fachverkinės sienos avarinės būklės ir būtino remonto buvo pranešta Klaipėdos m. savivaldybės paminklotvarkos skyriui. Atsakymo ir situacijos analizės įvertinimo yra laukiama, kadangi pati įstaiga neturi teisės remontuoti paveldo objekto.     

4. Vadovo indėlis tobulinant įstaigos administravimą.

4.1. Personalo valdymo, vidinių ir išorinių resursų paieškos rezultatai.

4.1.1. Įstaigos darbuotojai nuolat skatinami dalyvauti buhalterinės apskaitos, viešųjų pirkimų, kultūros vadybos, projektų valdymo, kultūros renginių organizavimo ir kt. kvalifikacijos kėlimo seminaruose, sekti Lietuvos respublikos ir Europos fondų paramos galimybių naujienas. Padėties, paminėtos 3.1. punkte, pagerinimo būdas yra ES bei respublikiniai projektai, kurių dėka kūrybiniai darbuotojai galėtų gauti papildomą užmokestį. 2011 m. iš privačių rėmėjų, LR Kultūros ministerijos, KRF gauta 85,0 tūkst. litų penkiems projektams (parašyta 15 paraiškų). 2010 m. – 100,4 tūkst.

4.1.2. 2011 m. 3 KKC direktoriaus parengtos paraiškos, suteikė įstaigai papildomą 76,0 tūkst. Lt finansavimą iš KRF ir Kultūros ministerijos, Atviros Lietuvos fondo lėšų. Direktorius pristatė KKC meno mugėje ArtVilnius 2011, kuravo meno projektą jos metu; dalyvavo tarptautinėje meno centrų konferencijoje 11 – ojoje Lulėjos bienalėje, įnovatyvumą mene ir kūrybines industrijas pristatančioje konferencijoje Kotbuse (Vokietija), kur skaitė paskaitas apie KKC pasiekimus, veiklas ir programas, ieškojo partnerių būsimoms 2012 – 2014 m. veikloms; kuravo KKC meno projektus 4 – ojoje šiuolaikinio meno Maskvos bienalėje ir pristatytas 11-oje Lulėjos bienalėje (Švedija).  

4.1.3.2011 m. centro direktorius parašė 10 straipsnių apie Klaipėdos dailę į periodinę meninę spaudą – „7 meno dienos”, „Literatūra ir menas“, „Dailė“, „Klaipėda, bei 15 spaudos pranešimų pristatančių centro renginius. 2011 m. direktorius parašė 12 straipsnių bei 18 spaudos pranešimų.

4.1.4. 2011 m. buvo tobulinamos vadybininkų pareiginės instrukcijos, kad atitiktų realius veiklos mastelius ir kultūros vartotojų grupių poreikius. 

4.1.5. 2011 m. patikslinti,  parengti ir patvirtinti nauji įstaigos vidaus dokumentai:

- Klaipėdos Kultūrų komunikacijų centro darbo tvarkos taisyklės;

- netarnybinių automobilių naudojimo tarnybos reikmėms Kultūrų komunikacijų centre taisyklės;

- Klaipėdos Kultūrų komunikacijų centro darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo bei papildomo apmokėjimo už darbą ir skatinimo tvarka;

- Klaipėdos Kultūrų komunikacijų centro struktūra;

- tarnybinių komandiruočių tvarkos aprašas.

4.2. Įstaigos įvaizdžio gerinimo priemonės.

Įstaiga siekia kuo geriau, efektyviau įgyvendinti pagrindinius savo tikslus skleisti kultūrinę informaciją bei kultūriškai komunikuoti su kitų respublikos, šalių, miestų kultūrinėmis organizacijomis, meno kuratoriais, kultūros vadybininkais. Todėl ne tik įstaiga, bet ir geriausi įstaigos projektai turi savo tinklalapius. KKC projektai jungia kelias Lietuvos savivaldybes, skirtingus šalies regionus, tarptautinėje arenoje stengiamasi dalyvauti daugiamečiuose projektuose, rinktis patikimus partnerius Rytų bei Vakarų Europoje, kryptingai laikytis įstaigos misijos.

Klaipėdos miesto savivaldybės Kultūrų komunikacijų centro direktoriaus 2011 m. ataskaitai pritarta Kultūrų komunikacijų centro tarybos posėdyje (2012 02 29, protokolas Nr. 1).

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro direktorius                                                 

Ignas Kazakevičius   

                                                                                               __________________________________

Atgal Komentarai