2010 m. KKKC finansinė ataskaita (.pdf)

2010 m. KKKC finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas (.pdf)

2011 m. KKKC finansinės ataskaitos

  • I ketvirtis (.pdf)
  • II ketvirtis (.pdf)
  • III ketvirtis (.pdf)

2011 m. KKKC finansinių ataskaitų aiškinamieji raštai

  • I ketvirtis (.pdf)
  • II ketvirtis (.pdf)
  • III ketvirtis (.pdf)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

  • 2011 metinė ataskaita (.pdf)

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas >>

Pinigų srautų ataskaita >>

Priedas prie finansinės būklės ataskaitos >>

2012 m. KKKC finansinių ataskaitų aiškinamieji raštai

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas >>