Klaipėdos miesto savivaldybės  biudžetinės įstaigos Klaipėdos Kultūrų komunikacijų centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis bruto (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis, Litais

 

Pareigybės pavadinimas 

2012 metai II ketv.

2011 metai


I. Kultūros ir meno darbuotojai

 Įstaigos vadovas  2200  2194
 Pavaduotojai, meno vadovai  2254  1876
 Specialistai, įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą  1367  1540

II. Kiti darbuotojai, nepriskiriami kultūros ir meno darbuotojams  
 Skyrių, kitų padalinių vadovai  1983 1671
 Vyriausiasis buhalteris  1881 1982
 Specialistai, įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą  1476 1599
 Tarnautojai, išskyrus vadovus ir specialistus  940  999
 Darbininkai  849  911