Info kūrėjams
V LIETUVOS TEKSTILĖS MENO PARODA „Aš Mano Man“

2012 m. birželio 5 d.-birželio 30 d.
Arkos dailės galerija (Aušros Vartų g. 7, Vilnius)

Penktoji respublikinė  tekstilės bienalė „Aš Mano Man“ skirta menininko asmenybės individualumo/individualizmo problematikai, siekiant atskleisti kūrėjo egzistencijos išskirtinumą, jo santykį su visuomenėje priimta vertybių sistema. Norima paskatinti menininkus gilintis į jų individualybes formavusius veiksnius, kūrybos ištakas, moralinės laikysenos, socialinės pozicijos, religinių ir politinių pažiūrų, etninio paveldo reikšmę asmeninėje kūryboje. Kas yra individualybė – tuščias popieriaus lapas, kuriame ženklus įspaudžia stipriausi išgyvenimai ir emocijos, padarydami, anot Johno Locke’o, žmogų veidrodiniu aplinkos atspindžiu, ar prigimtis, šeima, religija, tradicijos?   Kokiomis priemonėmis šiuolaikinėje tekstilėje galima deklaruoti savo išskirtinumą – netradicine  laikysena, naujomis technologijomis ar etninio savitumo požymiais? Siūloma  apmąstyti santykį tarp individualumo ir individualizmo, tarp unikalumo ir banalybės. Tikimasi sulaukti tiek tradicinės raiškos, tiek inovatyvių, tarpdalykinės srities kūrinių.

Iki šiol Vilniuje rengtos respublikinės tekstilės bienalės gvildeno kūrybinėje praktikoje menininkams iškylančias fundamentines problemas: tautinio identiteto santykį su kosmopolitinėmis apraiškomis (2004), menininko vietą dinamiškai besikeičiančiame pasaulyje (2006),  asmenybės santykį su jį supančia urbanizuota aplinka (2008), individų bendrabūvio ir meno sinkretiškumo (2010) idėjas. Šį kartą nutarta iškelti menininkų bendruomenėms aktualią kūrėjo asmenybės individualizmo tematiką, paskatinti tekstilininkus gilintis į individualumo/individualizmo santykį, atskleisti savo  patirtis, ribines gyvenimo situacijas, lemiančias meninės raiškos savitumą.

Dalyvauti parodoje kviečiami ir kitas meno rūšis atstovaujantys autoriai. Todėl tikimasi, kad „Aš Mano Man“ tematika išlaisvins menininkų mintis ir plastinę raišką, suburs ne tik tekstilininkų, bet ir kitų dailės (muzikos, kino, literatūros ir kt.) sričių menininkų pajėgas. 
Planuojama išleisti parodos katalogą.

Kviečiame dalyvauti visus menininkus, dirbančius įvairiomis tekstilės meno technikomis arba naudojančius tekstilės elementus kūryboje.
 
Dalyvavimo sąlygos

1. Į parodą priimami  darbai, sukurti per pastaruosius dvejus metus (2010-2012 m.). Kūrinių formatas ir atlikimo technika neribojama.
2. Kūriniai parodai atrenkami iš nuotraukų, taip pat būtina atsiųsti ir skaitmeninį jų variantą katalogui (rezoliucija 300 dpi). Siūlomų darbų kiekis neribojamas. Parodoje bus eksponuojamas tik vienas autoriaus kūrinys.
3. Darbų nuotraukas, CD ir atsakymus į anketoje pateiktus klausimus prašome atsiųsti 
iki 2012 m.  gegužės 5 d. adresu:

Tekstilės paroda „Aš Mano Man“
Arkos dailės  galerija
Aušros Vartų g. 7
01129 Vilnius
El. paštas: arka@ldsajunga.lt   tel.: 8 (5) 2121319.
4. Apie atrinktą darbą pranešime elektroniniu paštu.

Dalyvio anketą galite atsisiųsti čia >>

Atgal Komentarai

Kiti:
 
Susiję:
 
Užsisakyk naujienas:
 
Paieška:
 
Naujienose  
Archyve  
Ieškoti:
nuo: iki:
 
 
Žymės