Info kūrėjams
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija skelbia knygos meno konkursą

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, siekdama išrinkti geriausias, meninio apipavidalinimo ir poligrafinio atlikimo požiūriu, 2011 metais Lietuvos leidyklų išleistas knygas, skelbia knygos meno konkursą.

Teikti knygas konkursui turi teisę visi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti juridiniai asmenys, vykdantys leidybinę ir spausdinimo veiklą (toliau vadinama - leidyklos ir spaustuvės), taip pat konkursui teikiamų knygų autoriai bei dailininkai.
Po 1 knygos egzempliorių pateikiama Kultūros ministerijos Informacinės visuomenės plėtros skyriui:

J. Basanavičiaus g. 5, LT-01118, Vilnius, 411 kab. iki 2012 m. sausio 16 d. 12.00 val.

Konkursui priimamos knygos pagal šias temines grupes:

1. grožinė literatūra ir eseistika;
2. knygos vaikams ir jaunimui;
3. mokslinės, dalykinės knygos ir aukštųjų mokyklų vadovėliai;
4. meno leidiniai ir katalogai;
5. bibliofiliniai ir eksperimentiniai leidiniai;
6. mokykliniai vadovėliai.
Daugiatomiai leidiniai konkursui pateikiami vienu tomu arba pilnu rinkiniu.
Konkursui negali būti teikiami leidiniai, neatitinkantys knygos formos ir funkcijų reikalavimų (pavyzdžiui: žurnalai, segtuvų bylos, kalendoriai su nuplėšiamais lapais).

Kartu su knyga pristatomi šie 3 dokumentai:
1. Kultūros ministro įsakymu nustatytos formos Knygos anketą;
2. Knygos vertinimo anketą su užpildytu 1 punktu „Bendra informacija";
3. Visų konkursui teikiamų knygų sąrašą.
Visų konkursui pateiktų knygų sąrašas bus skelbiamas ministerijos interneto svetainėje.

Knygos meno konkurso nuostatai, Knygos anketa ir Knygos vertinimo anketa skelbiami Kultūros ministerijos internetiniame tinklalapyje http://www.lrkm.lt/go.php/lit/Knygos_meno_konkursas/228

Papildomą informaciją teikia
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Vitkauskaitė (tel.: 219 34 19; el. paštas:
e.vitkauskaite@lrkm.lt).

LRKM informacija

Atgal Komentarai

Kiti:
 
Susiję:
 
Užsisakyk naujienas:
 
Paieška:
 
Naujienose  
Archyve  
Ieškoti:
nuo: iki:
 
 
Žymės