Klaipėdos miesto savivaldybės  biudžetinės įstaigos Klaipėdos Kultūrų komunikacijų centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis bruto (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis, Litais

 

Pareigybės pavadinimas 

2010 metai 

2011 m.
I pusmetis 


I. Kultūros ir meno darbuotojai

 Įstaigos vadovas  2204  2196
 Specialistai, įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą  1440  1594

II. Kiti darbuotojai, nepriskiriami kultūros ir meno darbuotojams  
 Skyrių, kitų padalinių vadovai  1587  1586
 Vyriausiasis buhalteris  1567 1871
 Specialistai, įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą  - 1232
 Specialistai, įgiję aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą (baigę kolegijas)  1068  -
 Tarnautojai, išskyrus vadovus ir specialistus  1029  962
 Darbininkai  843  881