Tekstai
Danguolė Ruškienė. Tiražuojamuose namuose – tiražuojami gyvenimai?

2009-02-09
Šiandieninė Lietuvos fotografija, nagrinėdama aktualius ir neretai opiais tampančius klausimus, yra labiau linkusi sąmoningai ar nesąmoningai nutolti nuo tiesioginio informacijos šaltinio, apeiti tiesmuką, pernelyg informatyvų vaizdo konstravimo būdą ir pasirinkti užuominų.

Sondra Simanaitienė. „Gyvenimo ašis – tyla, kryptis – dangus“

Po filmo ,,Didžioji tyla“ peržiūros
2009-02-09
Maždaug prieš metus Klaipėdoje įsikūrė Krikščioniškas kino klubas. Buvo labai gera tai išgirsti, nes nekomercinio kino alkis Klaipėdoje baigia pragraužti galvelėje nostalgijos dydžio skylę.

Sondra Simanaitienė. „Gyvenimo ašis – tyla, kryptis – dangus“

Po filmo ,,Didžioji tyla“ peržiūros
2009-02-09
Maždaug prieš metus Klaipėdoje įsikūrė Krikščioniškas kino klubas. Buvo labai gera tai išgirsti, nes nekomercinio kino alkis Klaipėdoje baigia pragraužti galvelėje nostalgijos dydžio skylę.

Ge­di­mi­nas Jankauskas. Juo­da ir bal­ta „Žie­mos ek­ra­nų“ kla­si­ka

2009-02-04
Vil­niu­je re­zi­duo­jan­tis Pran­cū­zų kul­tū­ros cen­tras ket­vir­tą kar­tą or­ga­ni­za­vo ki­no fes­ti­va­lį „Žie­mos ek­ra­nai“ („Ec­rans d’hi­ver“), ku­rio fil­mus bu­vo ga­li­ma pa­žiū­rė­ti ne tik sos­ti­nė­je, bet ir Kau­ne bei Pa­ne­vė­žy­je. Anks­čiau žiū­ro­vams bu­vo siū­lo­ma vie­no au­to­riaus ret­ros­pek­ty­va ir pla­ti nau­jau­sių fil­mų pa­no­ra­ma.

Paulius Kliševičius. Vytautas V. Landsbergis: „Kai aš buvau partizanas“.

Etnobudistinis nardymas kolektyvinėje pasąmonėje.
2009-01-27
Kas yra gyvenimas, kurį gyvename? Ar tai asmeninis nenutrūkstamas uždavinių įgyvendinimas, tikslų siekimas ir visokeriopas tobulėjimas?

Birutė Pankūnaitė. Žiema kine

Prancūzų kino festivalis „Žiemos ekranai 2009“.
Sausio 22 – vasario 8 d.
Vilnius, Kaunas ir Panevėžys.

Dainora Stankutė. Drugelis ir skafandras

2009-01-25
Režisierius Julianas Schnabelis, sukūręs du filmus apie menininkus ir jų susidūrimus su ryžto bei tvirtybės reikalaujančiomis kliūtimis („Baskquat“, 1996), apie Niujorko grafitų menininką ir apie persekiojimus kentusį Kubos poetą Reynaldą Areną („Before Nigt Falls“, 2000), tęsia stiprių sielų temą.

Dainora Stankutė. Lūšnyno milijonierius

2009-01-23
Ilgai sėdėjusi ir mąsčiusi, visgi nusprendžiau – nesivaikysiu Lietuvos kino teatrų repertuarų, o šioje skiltyje verčiau rašysiu tik apie dėmesio vertas ir skaitytojų laiko tuščiai neeikvojančias kino juostas.

Dora T. Uostamiesčio parodų erdvėse, beveik kaip visada, – nieko nauja, nieko įdomaus

2009-01-20
Klaipėdos fotografijos galerijoje eksponuojama asmeninė Lietuvos fotomenininkų sąjungos nario Mečislovo Šilinsko paroda „Dainų šventės atspindžiai“. Šią parodą autorius skyrė Lietuvos nepriklausomybės devyniasdešimtmečiui. Spalvotose fotografijose įamžintos 2007 m. Respublikinės dainų šventės akimirkos.

Aistė Bimbirytė. Lauktuvės iš Švedijos: Annikos Karlsson Rixon ciklas “Be pavadinimo I-VI”

2009-01-07
Kiekvieną sykį užsukus į kitos šalies šiuolaikinio meno galeriją įstringa vienas darbas, po kurio likusi dalis ekspozicijos mažumėlę atitrūksta nuo manojo dėmesio centro. Nesmagu nė prisipažinti, kad šiuokart šiek tiek užnugaryje pasiliko pats Duchampas...

Aistė Bimbirytė. Didybės idėja Romualdas Augūnas. Fotografijos

2008-12-19
Visame žmogaus veiklos gaudesy išgirsti sąskambius, nuo kurių tankėja kvėpavimas.
Svarbu – įtempti klausą.
Pažinti šviesos galią užburti ir atkerėti žoles ir bažnyčias, karves ir traktorius, stulpus ir šunkelius.
Svarbu – suvokti jos didybę.

16171819

Susiję:
 
Užsisakyk naujienas:
 
Paieška:
 
Naujienose  
Archyve  
Ieškoti:
nuo: iki:
 
 
Žymės