Literatūra
Elena Karnauskaitė. Kaip mes yrėmės į Panevėžio „žiemą“

2008-12-08

Palanga - Panevėžys

Jau aštuntą kartą gruodžio 5-6 dienomis Panevėžyje vyko poetinis festivalis, vadinamas „Literatūrine žiema“. Festivalis tikrai vyko, tikrai poetinis, o žiemos, rodės, nebus nė kvapo, nes dvi dienas ištisai pliaupė ir pliaupė. 

Iš Klaipėdos išsiyrėm ankstyvą penktadienio rytą, 7 valandą, mūsų ekipažą sudarė šios „Jungtinės pajėgos“: „Drukos“ vadovė Renata Būdvytienė, dvi poetės -  Elena Karnauskaitė bei Jūratė Sučylaitė - ir vienas poetas - Gintaras Grajauskas. Istorinius „Panevėžio literatūrinės žiemos“ įvykius ruošėsi įamžinti fotografas Remigijus Treigys. R.Treigys sakėsi kažkada ir kokius du eilėraščius parašęs, tad jei kas - gėdos poetų gildijai nepadarysiąs. 

Festivalį organizuoja tokia l.veikli panevėžietė, poetė Elvyra Pažemeckaitė. Jei kas skaitė festivalio programą (o ji visuose internetiniuose portaluose lengvai randama), nesunkiai atpažintų paraleles tarp PDR organizuojamų renginių ir to, kas buvo suplanuota toms dviem savaitgalio dienoms. 

Įspūdis, kad esi II-oje poetinio Druskininkų rudens serijoje gana ilgai nepranyko: atvažiavus šmėkščiojo tie patys gyvųjų „klasikų“ veidai“: „tas Aidas, tas Marčėnas“, tas Rudžianskas, tas Januševičius, ta Sara Poisson, ta Marcinkevičiūtė, tas Patackas etc. Tuo labiau, kad renginių serija prasidėjo diskusija „Poetas ir mirtis“. Ką čia ir pasakysi... O ir patys diskusijos dalyviai  galų gale priėjo prie išvados, jog apie mirtį geriau patylėti, nors gražių minčių pasakyta buvo. Bet gal visus labiau domino ne gražios mintys, o, anot diskusijoje dalyvavusios V.Juknaitės, „Kuo labiau nusišnekam, tuo publikai įdomiau“. 

Popietinių skaitymų maratoną moderavo Sara Poisson ir Viktoras Rudžianskas. Renginį pradėjo bardas D.Kajėnas. Vėl padvelkė lyg ir Druskininkais, lyg dar senesniais laikais, pavyzdžiui, „Filologijos rudeniu“ VU ir R.Lileikio atliekama „O svajokli, mano mielas svajokli...“ Autentika pakvipo tada, kai apie savo naują literatūros kritikos knygą, skirtą poetui Jonui Strielkūnui, prabilo profesorė Viktorija Daujotytė. Būtent nuo šitos akimirkos Panevėžys alsavo taip, kaip ir turi alsuoti gyvas, tikras literatūrinis vyksmas. V.Daujotytė kalbėjo ne tik apie naują knygą. Profesorė itin jautriai nusakė kritiko ir poeto santykį, pabrėždama, kad vertintojui saugiausia „būti šiek tiek žemiau už poetą“, nes „aukščiau nebūsi, greta- pavojinga.“ Anot V.Daujotytės, literatūros kritiko misija- pasakyti poetui apie jį tai, ko jis dar pats apie save nežinojo. Profesorė savo kalboje prisiminė šio krašto kūrėjus, formavusius literatūrinę tradiciją, - J.Lindę- Dobilą, G.Petkevičaitę- Bitę, ne taip seniai anapilin išėjusią E.Mezginaitę. 

Po profesorės V.Daujotytės „pakylėjimo“ įspūdis, kad esi kažin kokiame „dublyje“ visai pranyko ir jau nebesugrįžo. Manau, kad buvome skaitymuose ir poezijoje, buvome dėmesingi ir atidūs tiek patys skaitydami, tiek klausydami plunksnos brolių ir seserų žodžio. Kur čia nesuklusi, išgirdęs tikros poezijos ir muzikos virpesį pasvaliečių tarme tariamuose V.Braziūno žodžiuose: „...tavo tiesos man per blaivios- šešios epušės lentelės...“

Tiesa, reikia pripažinti, kad akimirkomis tiek muzikos, tiek poezijos buvo lyg ir per daug. Antrųjų skaitymų vienas iš moderatorių (jam talkino T.Marcinkevičiūtė) G.Patackas įspėjo, kad kiekvienas autorius turi maždaug 7 minutes laiko. Ko gero, laiko „limito“ poreikis atsirado po kaliningradiečio poeto B.Bartfeldo pasirodymo, trukusio gerą pusvalandį: mat jis ne tik skaitė, bet klausytojų ausį lepino ir jauna pianistė, M.Bartfeldo dukra. Kita vertus, buvo ir gražių momentų: Rimvydo Stankevičiaus eilėraščiai, kai daug girdėjusi literatų publika vis dėlto nuščiūva, suvokę, kad poezija sklando čia ir dabar ir visi mes jos sparnų it kokio angelo palytėti.

„Nerimtuosius“, nakties skaitymus, vedė A. Kaziliūnaitė ir S. Kandratavičius. Čia daugiau erdvės buvo skirta Panevėžio krašto literatams. Išgirdau gražų E.Misevičiūtės eilėraštį, įamžinusį unikalų medinės gotikos šedevrą- Naujamiesčio bažnyčią, deja, jos jau nebėra, pražuvo gaisro liepsnose, bet- „rankraščiai nedega“! Išgirdau vieną kitą  tinkamą natą pradedančio poeto M.Petrošiaus balse, o geriausiai čia, ko gero, buvo girdėti „vox ex maxina“: kažkieno balsas iš tų, kurie jau buvo išmainę literatūrinę liturgiją į lit-orgiją. Bet kokiu atveju komentarai buvo tinkami. Ir veiksmas buvo tinkamas: rankraščių aukcionas, dedikacijos, aiškiai per anksti uždaroma „Nendrė vėjyje“, kai tikrosios literatūrinės diskusijos tik pradeda žiebtis, ir tenka ieškoti prieglobsčio kad ir „Puntuke“. Kas dar kur glaudėsi, apie tai istorija nutyli.  Vis dėlto supratau, kodėl festivalis vadinasi
„Literatūrinė žiema“: „Panevėžio“ viešbučio kambaryje buvo taip šalta, kad turbūt taip būna tik „dvidešimt mylių iki Šiaurės poliaus“ (G.Grajausko eil.pav.). 

Bet išgyvenę ir tą visa persmelkiančio  kosminio šalčio naktį gruodžio 6 rytą rinkomės į „Arbatos pašnekesius“, kur buvome vaišinami arbata a la style japainese, ir klausėmės jaunųjų Panevėžio kūrėjų eilių. Pradedantys kūrėjai pristatė savo almanachą „Vos sprindis virš kasdienybės“.

Ir pagaliau - 12.00! Literatūrinė lapė - profesorei Jūratei Baranovai, E.Mezginaitės vardo honoraras- A.Kaziliūnaitei, literatūrinės skrybėlės: ruda- G.Grajauskui, juoda- D.Gintalui. Pagrindinis prizas- J.Lindės- Dobilo premija- B.Januševičiui. Dar vienas kitas prizas, vienas kitas „anoniminis“ honoraras...

Po pietų didžioji dalis išjudėjo į Biržų pusę- pilies menėje turėjo vykti jau paskutiniai „Literatūrinės žiemos“ skaitymai, na, o mes, pajūrio gyventojų Nojaus arka, šaunaus „irklininko“ R.Treigio vairuojamas sidabraspalvis džipas, išplaukėme namo. Festivalis baigės- tegyvuoja festivalis, valio Elvyrai Pažemeckaitei- ji verta neperšlampamos skrybėlės su lietaus lapės letenėlėm!  

O Panevėžys? Miestas gal pastebėjo, gal nepastebėjo, gal nebesistebėjo poetų invazija. Į  centrinėje miesto aikštėje kalėdiniais melsvai sidabriškai papuošalais švytinčią žaliaskarę eglę mąsliai žvelgė prisėdęs pailsėti Miltinis, ir kas žino, kokių poetų eilės tebesklandė ore?    

Kulturpolis.lt                       

Atgal Komentarai 2

 
Kiti:
 
Susiję:
 
Užsisakyk naujienas:
 
Paieška:
 
Naujienose  
Archyve  
Ieškoti:
nuo: iki:
 
 
Žymės