Kultūros subtitrai
Rūta Jakštonienė. Įvairiakryptės „Kultūros trajektorijos“

Šiandien meno galerijų aplinką suprantame ne vien kaip erdvę kontempliacijai, kurioje asmuo veikia tik kaip stebėtojas. Šiuolaikinė galerija - tai gyva, įvairiapusė, kintanti, komunikacijai atvira erdvė, siekianti integracijos tradicinėje švietimo institucijų sistemoje, aktyviai formuojanti jauno žmogaus dalyvavimo kultūriniame gyvenime įgūdžius.

Apšvietos epochoje, kuomet imta itin domėtis mokslu ir švietimu, susiformavo ir šiandien aktuali muziejaus, meno galerijos kaip meno ir švietimo institucijos apibrėžtis.  Pirmuosius  žingsnius,  vystant sintezuotą meno ir mokslo sklaidą parodinėse erdvėse, žengė Britų muziejus Londone (įkurtas  1753 m.) ir Luvro muziejus Paryžiuje (įkurtas 1791 m.).

Istorikas, kolekcininkas, archeologas grafas, „E. Tiškevičius dar 1846 m. savo namuose atidarė lietuviškų senienų kabinetą, kurį galėjo aplankyti kiekvienas norintysis. Tai buvo pirmasis viešas muziejus Lietuvoje kaip institucija.“1 Šio muziejaus veikloje stebimos ir muziejinės edukacijos užuomazgos Lietuvoje, nes pastarasis „tęsė garsių Vilniaus universiteto gamtos muziejų ir kabinetų tradicijas, kur ornitologijos ir mineralogijos kabinetuose paprastomis savaitės dienomis vyko pamokos mokiniams.“ 2

Šiandieną dažna parodinė erdvė reprezentuoja ne tik sociokultūrinės atminties liudininko, bet ir aktyviai kultūros proceso reiškinius generuojančios institucijos vardą. „Ramybės galerija“ Palangoje gyvuoja trečius metus, bet aktyvią edukacinę veiklą pradėjo vykdyti tik šiemet ir yra vienintelė meno galerija kurorte aktyviai užsiimanti edukacine veikla, skirta įvairaus amžiaus bei pomėgių lankytojams. Šias gražias ir, kaip rodo lankytojų susidomėjimas, naudingas iniciatyvas remia LR kultūros ministerija bei Palangos miesto savivaldybė. Dėka skirtos finansinės paramos šiais metais galerijoje įgyvendinami keturi edukaciniai projektai. Vienas jų - mobilių  kūrybinių  dirbtuvių - seminarų  projektas „Kultūros trajektorijos“. Projektas skirtas per teorinę / praktinę veiklą supažindinti moksleivius bei dailės, muzikos,  literatūros pedagogus su tradiciniais ir inovatyviais meno kūrimo būdais.

„Kultūros trajektorijose“ dalyvavę užsiėmimų vedėjai: žinomas tarpdisciplininio meno kūrėjas A.Kulikauskas, literatūros kritikas R.Čičelis, profesionalios tekstilininkės E.Sakalinskaitė, M.Balčaitytė, fotografas Vilniaus dizaino kolegijos dėstytojas G. Kavoliūnas suteikė moksleiviams ir pedagogams galimybes suvokti esminius kūrybos principus, patiems išbandyti įvairias medžiagas bei technologijas ir drąsiai eksperimentuoti įgyvendinant kūrybinius užmojus. Smagiai nuteikia tai, jog „Kultūros trajektorijos“ juda įvairiomis kryptimis pasiekdamos ne tik Palangos, bet ir aplinkinių miestų moksleivius, jų pedagogus.

Eksperimentinio tekstilės video siužeto kūrimo užsiėmimai vyko Palangos St.Vainiūno meno bei Šventosios pagrindinėje mokykloje. Pagal iš anksto menininkių E.Sakalainskaitės ir M.Balčaitytės pasiūlytas temas  „Pasaka be galo“ ir „Žaidimas maisto lėkštėje“ moksleiviai dvi dienas kūrė animuotus siužetus naudodami tam visiems gerai pažįstamą, bet videomenepaprastai  nenaudojamą medžiagą- vėlimui skirtą vilną.

Edukacinis užsiėmimas, kuriame fotografas G. Kavoliūnas supažindino su senosiomis fotografijos technikomis, sudomino Salantų gimnazijos vyresnių klasių moksleivius. Norinčių be „protingos“ šiuolaikinės technikos pagalbos sukurti  unikalų fotografinį vaizdą netrūko. Kūrybinis procesas, manytina, buvo įdomus abipusiai.

Fluxus judėjimo istoriją, jo sumanytojo J.Mačiūno gyvenimo ir kūrybos peripetijas Palangos Vl.Jurgučio mokyklos mokiniams pristatė R.Čičelis. Įdomus Ramūno pasakojimas buvo iliustruotas legendinio lietuvių kino kūrėjo, amerikiečių kino avangardo pradininko Jono Meko filmu „Autobiografija žmogaus, kuris nešė praeitį savo akyse“. Vl.Jurgučio mokyklos vyresnių klasių mokiniams tai buvo pirmoji pažintis su fluxus meno judėjimu. Toje pačioje mokykloje pokalbį pinhole fotografijos tema vedęs A.Kulikauskas sulaukė entuziastingo moksleivių domėjimosi šia seniausia fotografavimo technika.

„Kultūros trajektorijos“ šiais metais jau pasiekė savo finišą. Tikėkimės, jog naudingą ir įdomų edukacinį projektą „Ramybės galerija“ turės galimybių  organizuoti ir ateinančiais metais.

Akimirkos iš Vilniaus dizaino kolegijos dėstytojo Ginto Kavoliūno vedamų užsiėmimų.

***

1. Jarockienė, Nideta. Muziejų edukacinė veikla: isto­rija, samprata, praktika [žiūrėta 2010 m. gruodžio15 d.]. Prieiga per internetą >>
2. Ibid, p. 58

Kulturpolis.lt

Atgal Komentarai 140

Kiti:
 
Susiję:
 
Užsisakyk naujienas:
 
Paieška:
 
Naujienose  
Archyve  
Ieškoti:
nuo: iki:
 
 
Žymės