Kultūros subtitrai
NEŠALIŠKA NUOMONĖ IŠ ŠALIES APIE PASTARŲJŲ DIENŲ ĮVYKIUS MINSKE

2012-10-18

A.E. - MENAS DRAUDŽIAMAS?
J.L. - MENAS gali būti pavojingas gyvybei

Šiais metais Goethe’s Institutas inicijavo ir įgyvendina tarptautinį projektą GOING PUBLIC. APIE GALIMYBES VIEŠAI PASISAKYTI. Lietuvoje, Baltarusijoje ir Kaliningrado srityje vykdoma programa, kurios metu menininkai bei kuratoriai iš trijų per paskutinius dešimtmečius socialiai ir politiškai skirtingai besiformavusių regionų, siekia tyrinėti aplinką, įgyvendina interakcijas su praeiviais ar menines invazijas viešose erdvėse. Daugiau informacijos apie projektą ir visą programą galima rasti projekto internetiniame puslapyje[1].

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras, įsijungęs į projektą, kvietė menininkus iš kaimyninių šalių į meno rezidentūras suteikdamas galimybę „viešai pasisakyti“, drauge paanalizuoti bendrą kolektyvinę atmintį ir taip išjudinti konservatyvias ar net stagnacines meno viešojoje uostamiesčio erdvėje formas bei pasyvų visuomenės požiūrį. Klaipėdoje birželio-rugsėjo mėnesiais rezidavo keturi menininkai iš kaimyninių šalių: Michail Gulin, Antonina Slobodčikova, Andrej Busel (BY) ir Katerina Čerevko (RU). Menininkų akcijos ir intervencijos su vietine auditorija praėjo be didesnio susidomėjimo ar replikų, kaip ir būdinga nuosekliam uostamiesčio kultūriniam gyvenimui.

Tuo tarpu spalio 5-15 dienomis Minske buvo organizuojama intensyvi „Going Public. Apie galimybes viešai pasisakyti“ projektų savaitė. Totalitarinio valdymo atspindžiai kaimyninėje Baltarusijoje akivaizdūs. Kaip teigiama ir projekto internetiniame puslapyje, Baltarusijos menininkams ir aktyvistams gresia baudžiamosios sankcijos už kiekvieną kūrybinį veiksmą, kuris gali būti palaikytas politiniu. Vis dėlto oficialus GOING PUBLIC pranešimas jau prieš porą mėnesių anonsavo numatytą projekto programą Baltarusijoje: „Menas sudėtingomis politinėmis sąlygomis. Michailas Gulinas yra sumanęs miesto centre surengti vaikštynes, kurių dalyviai neštųsi dideles geometrines figūras. Iš jo sukurtų abstrakčių modulių galima sudėlioti įvairius objektus, tačiau tik bendraujant su praeiviais jie įgaus tam tikrą turinį, palikdami ženklus kontroliuojamoje viešojoje erdvėje, kuri atrodo uždara ir izoliuota.“[2]

Taigi spalio 9 d. Minsko centrinėse aikštėse įvykusi meninė intervencija neliko „nepastebėta“ bei sukėlė baltarusiškoje spaudoje ir įvairiuose socialiniuose tinklapiuose tikrą ažiotažą ir tarptautinio konflikto grėsmę.

Menininkas, sukūręs abstrakčią daugiafunkcinę skulptūrą, padedamas kelių savanorių eksperimentavo miesto viešosiose erdvėse skirtingai eksponuodamas ir nufotografuodamas savo skulptūrą. Buvos sukurtos kelios skirtingos „personalinės skulptūros“ keliaujant  Kalinino, J. Kolaso, Nepriklausomybės ir Spalio aikščių maršrutu. Paskutinėje aikštėje menininkas su pagalbininkais buvo suimtas milicijos ir sulaikytas kelioms valandoms. Tardymo metu savanoriškai talkinę studentai buvo sumušti, M. Gulinas apie tai viešai prabilęs spaudoje nuo šio pirmadienio neteko darbo universitete, kur architektūros fakulteto studentams dėstė piešimą, skulptūrą ir akvarelę. Spalio 22 ir 26 d. numatyti teismo procesai, spręsiantys, kaip bausmę skirti menininkui ir jo pagalbininkams.

Projekto programą Klaipėdoje koordinavusi Akvilė Eglinskaitė kalbina vieną iš šio projekto dalyvių menininką iš Lietuvos Juozą Laivį, dalyvavusį projekto programoje Minske ir viską stebėjusį iš arti.

Gerbiamas Juozai, be juokų ir be pykčio norisi su Tavimi pakalbėti apie šią situaciją. Projekto programos rėmuose buvai pakviestas į Minską skaityti paskaitą-pranešimą, galbūt teko sudalyvauti ar stebėti ir M. Gulino menines intervencijas mieste ir sekti įvykius po menininko sulaikymo?

Labas Akvile, ačiū kad domitės ir klausiate. Pabandysiu kiek įmanoma trumpiau atsakyti į Jūsų klausimus apie pakankamai karštus ir nesenus įvykius. Su Baltarusijos menininku Michailu Gulinu susipažinau šių metų pavasarį Vilniuje, balandžio 20–24 dienomis vykusiose kūrybinėse dirbtuvėse. Tai vyko vokiečių finansuojamo projekto GOING PUBLIC realizavimo išvakarėse. Iki tol mes nebuvome pažįstami,  tačiau kai  birželio mėnesį M. Gulinas rezidavo Klaipėdoje ir čia įgyvendino kūrybines intervencijas GOING PUBLIC programoje, aš jį pakviečiau  sudalyvauti mano sumanytame  projekte Mobilios skulptūros.

Grįžtant prie GOING PUBLIC projekto, 2012.09.05–09 buvau pakviestas į rezidenciją Kaliningrade, o 2012.10.05–12 turėjau reziduoti Minske ir atlikti  meninę intervenciją mieste kartu su jau minėtu Michailu Gulinu. Tačiau aš suspėjau tik perskaityti paskaitą spalio 7 d., o jau kitos dienos vakare (dėl iki šiol man nežinomų priežasčių) Goethe‘s institutas Minske buvo užrakintas ir niekas nebevyko. Vėliau visiems projekto dalyviams buvo paaiškinta, kad programa Minske nutraukiama. Institucija mus pasikvietusi realizuoti savo sumanymų tiesiog nebeprisiima jokios atsakomybės ir už visus atliekamus veiksmus tampame atsakingi tiesiogiai. Dėl šios priežasties gerokai pakoregavę savo veiksmus, nors jau ir nebe GOING PUBLIC projekto rėmuose, vis dėl to realizavome savo bendrą sumanymą kartu su Michailu Gulinu.

Tik projekto dalyvių akivaizdoje perskaitėme bei įteikėme F. Baumanui tokio turinio pasirašytą tekstą:          

                          Публичное  обращение исполнителю перформанса

Йозас Лайвис и Михаил Гулин приглашают, Франка Баумана, Директора Гeте института в Минске, принять участие в нашем  перформансе «Извинение».

По сценарию, Директор института в Минске, Франк Бауман, ответственный за проведение проекта «Going Public» О трудности публичного высказывания в Минске – должен  произнести слово Извините, обращенное к кураторам этого проекта – Ольге Рыбчинской и Ирине Герасимович, а также, координатору проекта, Анне Самарской.

Мы предлагаем, уважаемому директору, сделать это публично, в удобное для него время, в выбранном нами месте. Ждем вашего ответа. Надеемся, что вы с нами свяжитесь и вам это будет интересно.

Vėliau, spalio 10 d. vykusiame pokalbyje M. Gulinas paklausė, kodėl Goethe‘s instituto Minske direktorius F. Baumanas neatvyko ar nesusisiekė su menininku kuomet jie buvo areštinėje, kur vienam iš projekto pagalbininkų buvo sutrenkti smegenys. Direktorius kartojo prieš dieną išplatinto pranešimo žodžius: Гёте выступает в защиту своих партнеров только тогда, когда они придерживаются основных принципов сотрудничества с нами.

Į klausimą, ar institutas suteiks kokią nors juridinę pagalbą dėl įvykio milicijoje ir ar prisidės apmokant baudas, M. Gulinas nesulaukė jokio atsakymo. Buvo tik paprašyta, kad Miša nebendrautų su žiniasklaida, tačiau menininkas to institucijos direktoriui negalėjo pažadėt. Taip pat jis atmetė instituto spaudimą tai vadinti politine akcija. Abstrakčių formų laikinų kompozicijų dėlionės aikštėse ir jų fotografavimas – nėra politinė akcija. Ir aš tikiu menininku.

Baltarusijoje po 2010 ir 2011 m. įvykusių taikių demonstracijų (pavyzdžiui, tyliųjų protestų), nesankcionuoti žmonių (daugiau nei 3) susirinkimai ar bet kokia „organizuoto veikimo ar neveikimo, kurio tikslas yra išreikšti nuomonę“ forma laikomi neteisėtais ir užtraukia baudą ar kelias paras arešto. Šiuo atveju tavo paties pozicija, jog „menas nereikalingas ir tik menininkai to nežino“ įgauna kitą reikšmę. Kam naudinga politizuoti meną, jei pats menininkas to nesiekia? Ir kas tuomet turi už tai prisiimti atsakomybę? Menas tampa nereikalingas, nes...

Aš jau minėjau, Michailas Gulinas savo akcijos nelaiko politine ir aš tikiu menininku. Kas geriau negu menininkas gali pakomentuoti savo kūrinį. Problema iškyla tada, kai menininkas presuojamas prisipažinti tai, ko jis nėra padaręs. Visą šį incidentą milicijoje aš suprantu kaip nelaimingą atsitikimą gamyboje, kai po to, pagal išsivysčiusį scenarijų, darbdavys norėdamas išvengti atsakomybės prašo nukentėjusiojo pasakyti, kad nelaimė atsitiko namuose.  Kas atsitinka, kai menininkai sužino, jog jo menas nereikalingas? Šiuo konkrečiu atveju Minske turiu pastebėti, kad jie ir toliau jį kuria. Aš asmeniškai nufotografavau baltą šaibą, tašką, tabletę vienoje iš centrinių Minsko aikščių, teikdamas, kad ant balto ledo vykstantis žaidimas su balta (nematoma) šaiba  įgauna kitokias prasmes, nes niekada negali būti tikras, kada įvartis atremiamas, o kada vartininkui nematant skrieja į vartus. Balto taško koncepcijoje taip pat užkoduotas sakinio užbaigtumo nežinojimo momentas. Kaliningradiečiai (menininkų grupė San Donato taip pat buvo pakviesta į rezidentūrą Minske) šioje situacijoje taip pat nenuleido rankų, jie savarankiškai susitarė su galerija „Ў”, kur įvyko  grupės „nieznije babi“ performansas, kuriame atitinkamą rolę jų kvietimu atlikau ir aš.

Juozas Laivys. "Šaiba" (Minskas)

Ir tai buvo ganėtinai keista praktika mano gyvenime, nes performansas „Kaip prisijaukinti minotaurą arba mitas tęsiasi“ galėjo būti bet kuriuo momentu nutrauktas. Todėl kišenėse turėjau visus reikiamus dokumentus ir galvoje nušlifuotas frazes, kurias būčiau ištaręs sulaikymo metu. Tuo momentu visai negalvojome apie nesankcionuotus trijų ir daugiau žmonių mitingus, nes organizacija, kuri mus pasikvietė ir kuri galbūt turėjo mus apie tai perspėti, buvo užsidariusi ir bet kokios apeliacijos į jų atsakomybę mums būtų nepadėjusios. Esu dėkingas likimui, kad viskas susiklostė laimingai.

Kaip pakomentuotum Goethe‘s instituto Minske poziciją. Oficialiai išplatintame pranešime instituto vadovas Frank Bauman pripažįsta, jog Michailas Gulinas buvo projekto GOING PUBIC dalyvis ir buvo įtrauktas į programą, tačiau apie meninę intervenciją Spalio aikštėje, kur menininkas su trimis pagalbininkais buvo sulaikytas OMON, institutas nebuvo informuotas ir negali prisiimti už tai atsakomybės ar remti menininko pozicijos.[3]

Aš manau, kad Goethe‘s institutas buvo informuotas, kad Miša Gulinas darys meninę intervenciją mieste - tai liudija ir projekto dalyviams išplatinta programa. Man labai keista, kad mus pasikvietusi organizacija  miestą supranta be aikščių, be gatvių ar panašiai.

Socialiniai tinklapiai ir įvairūs internetiniai portalai Michailą Guliną jau spėjo pakrikštyti „šių dienų herojumi“. Galbūt tai paties menininko pasirinkta personalinė pozicija užsitikrinti galingą viešųjų ryšių kompaniją siekiant ne tik atkreipti užsienio šalių dėmesį į kritišką Baltarusijos politinę situaciją, menininkų saviraiškos suvaržymą, bet ir užsigarantuoti dėmesį tarptautinėje meno rinkoje. Kodėl būtina kalbėti apie tai mums?

Nemanau, kad herojaus etiketė čia visai tiksliai klijuojama Baltarusijos menininkui. Mano duomenimis šalies viduje jo visiškai nepalaiko vietiniai menininkai. Jis jau atleistas iš darbo ir su tokia priešistorija nelabai turi kažkokių perspektyvų įsidarbinti ateityje. Tai žmogus, aplinkybių įspaustas į kampą ir verčiamas atsakyti už tai, kad nėra nieko panašaus į nusikaltimą padaręs. Žmogus, kurio telefonas galimai pasiklausomas, o gyvenamas butas galimai sekamas kažkaip tai man bent jau nesiklijuoja su  šių dienų herojaus apibrėžimais.

Kaip vertini Klaipėdos menininkų inicijuojamą palaikymo akciją – flash mob‘ą „Laisvės paminklas“, skirtą atkreipti dėmesį į biurokratinės bei politinės cenzūros problemas ir numatomą surengti spalio 22 d.  Klaipėdos Atgimimo aikštėje?

Aš pagal galimybes stengsiuosi sudalyvauti palaikymo akcijoje, nors iš principo nesu viešųjų akcijų šalinininkas. Klaipėdos menininkų inicijuojamas veiksmas Atgimimo aikštėje, mano supratimu, yra vienas iš būdų parodyti solidarumą nukentėjusiems menininkams ir jų pagalbininkams Minske. Savo kailiu patyriau,  kad bet koks palaikymas iš šalies tokiose situacijose yra labai svarbus.

Dėkoju už atsakymus.

***

Spalio 22 d. nuo 17.00 iki 18.00 val. Klaipėdos menininkai ir geros valios piliečiai kviečiami į Atgimimo aikštę konstruoti įvarius „Laisvės paminklo“ modelius ir tokiu būdu parodyti nepritarimą saviraiškos, laisvės kurti suvaržymams totalitarinėse sistemose bei palaikyti Baltarusijos menininko poziciją. Iš M. Gulino sukurtų abstrakčios geometrinės formos segmentų kiekvienas galės sudėlioti savąją  asmeninio laisvės monumento versiją bei nusifotografuoti prie kūrinio.


[1] http://www.goethe.de/ins/lt/prj/gop/ltindex.htm

[2] http://www.goethe.de/ins/lt/vil/kul/sup/gop/ltindex.htm

[3] http://www.belaruspartisan.org/life/221114/

Kulturpolis.lt

Atgal Komentarai 7

 
Kiti:
 
Susiję:
 
Užsisakyk naujienas:
 
Paieška:
 
Naujienose  
Archyve  
Ieškoti:
nuo: iki:
 
 
Žymės