Vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 "Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" pateikiame informaciją apie Klaipėdos miesto savivaldybės kultūrų komunikacijų centro darbuotojų darbo užmokestį.

Pareigybės pavadinimas 2009 m. vidut. mėn. bruto darbo užmokestis   (neatskaičius mokesčių) 2010 m. I ketv. vidut. mėn. bruto darbo užmokestis   (neatskaičius mokesčių)
Vadybininkas 1342