Kuratorystė
Rezidentūra Vokietijoje
Galutinis terminas: spalio 15 d.
Sritys: kuratorystė, mokslo tiriamieji darbai, piešimas, tapyba, medijų menas, fotografija, literatūra.
Rezidentūra Vokietijoje
Galutinis terminas: kovo 31 d., rugsėjo 30 d.
Sritys: kuratorystė, mokslo tiriamieji darbai.
Rezidentūra Meno ir dizaino fabrike Kopenhagoje (Danija)
Galutinis terminas: sausio 1 d., balandžio 1 d., spalio 1 d.
Sritys: kuratorystė, moksliniai darbai, grafinis dizainas, literatūra.

12