Kuratorystė
Rezidentūra Kristianijoje (Danija)
Galutinis terminas: 2010 m. vasario mėnuo.
Sritys: kuratorystė, moksliniai darbai, grafinis dizainas.
Rezidentūra Helsinkyje (Suomija)

Galutinis terminas: gegužės 1 d. 
Sritys: kuratorystė, moksliniai darbai, šokis, teatras, skulptūra,  vaizduojamieji menai, filmai, medijų menas, multimedija, fotografija.

Rezidentūra Rygoje (Latvija)

Galutinis terminas: 2 mėnesiai prieš pasirinktą laiką reziduoti.
Sritys: kuratorystė, moksliniai darbai, literatūra, medijų menas, grafika, tekstilė.

Rezidentūra Grenoblyje (Prancūzija)

Galutinis terminas: kovo mėnuo.
Sritys: kuratorystė, moksliniai darbai, šiuoilaikinis menas.

Rezidentūra Kristianijoje (Danija)

Galutinis terminas: vasario mėnuo.
Sritys: kuratorystė, moksliniai darbai, grafinis dizainas.

Rezidentūra Didžiojoje Britanijoje

Galutinis terminas: rezidentai kviečiami individualiai atrenkant pretendentus pagal pateiktus motyvacinius laiškus.
Sritys: kuratorystė, moksliniai darbai, medijų menas, multimedija, performansų menas.

Rezidentūra Utrechte (Olandija)

Galutinis terminas: rezidentai kviečiami konkurso tvarka.
Sritys: kuratorystė, moksliniai darbai.

Rezidentūra Antverpene (Belgija)

Galutinis terminas: nenurodytas.
Sritys: kuratorystė, moksliniai darbai, piešimas, tapyba, skulptūra, medijų menas, multimedija, fotografijos menas.

Rezidentūra Štutgarte (Vokietija)

Galutinis terminas: 2009 m. liepos 31 d. - spalio 31 d.
Sritys: kuratorystė, moksliniai darbai, piešimas, tapyba, literatūra, medijų menas, multimedija, fotografijos menas.

Rezidentūra Paryžiuje (Prancūzija)

Galutinis terminas:
2009 m. ruduo (tikslesnė data bus skelbiama rezidentūros tinklapyje)
Sritys: kuratorystė, moksliniai darbai, architektūra, teatras, šokis, piešimas, tapyba, grafika, grafinis dizainas, literatūra, medijų menas, multimedija, muzika, fotografijos menas.

Rezidentūra Italijoje (Neapolyje)

Galutinis terminasterminų nėra.
Sritys: tapyba, skulptūra, iliustracijos, dizainas, fotografija, teatras, meno kuratoriai, kritikai, meno edukatoriai.

Rezidentūra Armėnijoje

Galutinis terminasterminų nėra.
Sritys: vaizduojamieji menai, muzika, šokis, teatras, literatūra (grožinė, mokslinė, pjesės, scenarijai), kino menas, meno istorija, kuratorystė.

Rezidentūra CPH AIR Danijoje
Galutinis terminas: spalio 1 d.
Sritys: kuratorystė, literatūra, grafinis dizainas.
Rezidentūra Youkobo meno centre (Japonija)

Galutinis terminas: birželio 30 d., gruodžio 31 d.
Sritys: architektūra, kuratorystė, medijų menas, muzika, performansų menas, grafika, skulptūra.

Rezidentūra Latvijoje

Galutinis terminas: 2 mėn. prieš pasirinktą rezidavimo laiką.
Sritys: tekstilė, medijų menas, literatūra, kuratorystė, moksliniai darbai, grafika.

Rezidentūra Fiskars gyvenvietėje (Suomija)

Galutinis terminas: rugsėjo 30 d.
Sritys: fotografija, piešimas, tapyba, multimedija, grafinis dizainas, kino menas, literatūra, skulptūra, kuratorystė, mokslo tiriamieji darbai.

Rezidentūra Monrealyje (Kanada)
Galutinis terminas: rugsėjo 30 d.
Sritys: kuratorystė, mokslo tiriamieji darbai, vaizduojamasis menas.
Rezidentūra Paryžiuje (Prancūzija)

Galutinis terminas: 2009 m. ruduo
(tikslesnė data bus skelbiama rezidentūros tinklapyje)
Sritys: kuratorystė, moksliniai darbai, architektūra, teatras, šokis, piešimas, tapyba, grafika, grafinis dizainas, literatūra, medijų menas, multimedija, muzika, fotografijos menas.

Rezidentūra Štutgarte (Vokietija)

Galutinis terminas: liepos 31 d. / spalio 31 d.
Sritys: kuratorystė, moksliniai darbai, piešimas, tapyba, literatūra, medijų menas, multimedija, fotografijos menas.

Rezidentūra Insbruke (Austrija)
Galutinis terminas: gruodžio 5 d., rugsėjo 7 d., 2010 m. liepos 2 d.
Sritys: kuratorystė, moksliniai darbai, piešimas, tapyba, medijų menas, fotografija, skulptūra.

12