Literatūra
Rezidentūra MacDowell gyvenvietėje (JAV)

Galutinis terminas: rugsėjo 15 d.
Sritys: taikomieji, vizualieji menai, architektūra, literatūra, medijų menas, muzika.

Rezidencija Rantum miestelyje (Vokietija)

Galutinis terminas: rugsėjo 31 d.
Sritys: piešimas, tapyba, literatūra, multimedia, muzika, fotografijos menas.

Rezidentūra Fiskars gyvenvietėje (Suomija)

Galutinis terminas: rugsėjo 30 d.
Sritys: fotografija, piešimas, tapyba, multimedija, grafinis dizainas, kino menas, literatūra, skulptūra, kuratorystė, mokslo tiriamieji darbai.

Rezidentūra Rantum – Silte (Vokietija)

Galutinis terminas: rugsėjo 31 d.
Sritys: fotografija, multimedija, kino  menas, piešimas, tapyba, kino menas, literatūra, muzika.

Rezidentūra Štutgarte (Vokietija)

Galutinis terminas: liepos 31 d. / spalio 31 d.
Sritys: kuratorystė, moksliniai darbai, piešimas, tapyba, literatūra, medijų menas, multimedija, fotografijos menas.

Rezidentūra Vokietijoje
Galutinis terminas: spalio 15 d.
Sritys: kuratorystė, mokslo tiriamieji darbai, piešimas, tapyba, medijų menas, fotografija, literatūra.
Rezidentūra Meno ir dizaino fabrike Kopenhagoje (Danija)
Galutinis terminas: sausio 1 d., gegužės 1 d., rugsėjo 1 d.
Sritys: kuratorystė, moksliniai darbai, grafinis dizainas, literatūra.
Rezidentūra Paryžiuje (Prancūzija)

Galutinis terminas: 2009 m. ruduo
(tikslesnė data bus skelbiama rezidentūros tinklapyje)
Sritys:
kuratorystė, moksliniai darbai, architektūra, teatras, šokis, piešimas, tapyba, grafika, grafinis dizainas, literatūra, medijų menas, multimedija, muzika, fotografijos menas.

Rezidencija Can Serrat meno centre (Ispanija)

Galutinis terminas: liepos 31 d. -  literatams.
Sritys: piešimas, tapyba, literatūra, medijų menas, skulptūra.

12