Literatūra
Rezidentūra Visbyje (Gotlando sala, Švedija)

Galutinis terminas: 2010 m. sausio 15 d.
Sritys: kuratorystė, literatūra, visos meno sritys

Rezidentūra Melburne (Australija)

Galutinis terminas: rugsėjo 18 d.
Sritys: literatūra, muzika, teatras, vizualus menas.

Rezidentūra Estijoje

Galutinis terminas: rugsėjo 15 d.
Sritys: šokis, piešimas, tapyba, kino menas, literatūra, medijų menas, multimedija, muzika, fotografija, skulptūra, teatras.

Rezidentūra Jungtinėje Karalystėje
Galutinis terminas: nenurodyta.
Sritys: literatūra.
Rezidentūra Šveicarijoje

Galutinis terminas: terminai nenurodyti.
Sritys: literatūra, muzika, performanso menas, vizualūs menai.

Rezidentūra Amsterdama (Olandija)

Galutinis terminas: ne vėliau nei šeši mėn. iki norimo reziduoti laiko.
Sritys: literatūra.

Rezidentūra Rygoje (Latvija)

Galutinis terminas: 2 mėnesiai prieš pasirinktą laiką reziduoti.
Sritys: kuratorystė, moksliniai darbai, literatūra, medijų menas, grafika, tekstilė.

Rezidentūra Paryžiuje (Prancūzija)

Galutinis terminas:
2009 m. ruduo (tikslesnė data bus skelbiama rezidentūros tinklapyje)
Sritys: kuratorystė, moksliniai darbai, architektūra, teatras, šokis, piešimas, tapyba, grafika, grafinis dizainas, literatūra, medijų menas, multimedija, muzika, fotografijos menas.

Rezidentūra Virdžinijoje (JAV)

Galutinis terminas: sausio, gegužės, rugsėjo 15 d.
Sritys: tekstilė, piešimas, tapyba, medijų menas, skulptūra, literatūra.

Rezidentūra Montanoje (JAV)

Galutinis terminas: vasario 28 d., rašytojams – gegužės 15 d.
Sritys: tekstilė, piešimas, tapyba, keramika, architektūra, medijų menas, muzika, literatūra, skulptūra.

Rezidentūra Kanadoje

Galutinis terminaskovo 6 d., birželio  20 d., lapkričio 6 d.
Sritys: vaizduojamasis menas, literatūra (TV scenarijai, pjesės, vertimai), muzika, šokis, kinas, meno teorija.

Rezidentūra Italijoje

Galutinis terminas: atviras šaukimas.
Sritys: vaizduojamasis menas, skulptūra, fotografija, literatūra.

Rezidentūra CPH AIR Danijoje
Galutinis terminas: spalio 1 d.
Sritys: kuratorystė, literatūra, grafinis dizainas.
Rezidentūra tarptautiniame meno centre Ispanijoje

Galutinis terminas: liepos  31 d. rašytojai.
Sritys: piašimas, tapyba, literatūra, medijų menas, skulptūra.

Rezidentūra Fiskars miestelyje (Suomija)

Galutinis terminas: rugsėjo 30 d.
Sritys: piešimas, tapyba, medijų menas, skulptūra, grafinis dizainas, literatūra, fotografija.

Rezidentūra Berlyne (Vokietija)

Galutinis terminas: rugpjūčio 25 d., spalio 25 d., gruodžio 25 d.
Sritys: piešimas, tapyba,  šokio, performanso menas, literatūra, medijų menas, multimedia, performanso menas, skulptūra.

Rezidentūra Latvijoje

Galutinis terminas: 2 mėn. prieš pasirinktą rezidavimo laiką.
Sritys: tekstilė, medijų menas, literatūra, kuratorystė, moksliniai darbai, grafika.

Rezidentūra Suomijoje (1)

Galutinis terminas: teikti paraiškas galima ištisus metus.
Sritys: tekstilė, piešimas, tapyba, medijų menas, literatūra, fotografija, grafika.

Rezidentūra Bulgarijoje

Galutinis terminas: mėnuo prieš pasirinktą rezidavimo laiką.
Sritys: tekstilė, piešimas, tapyba, literatūra.

Rezidentūra Virginia meno centre (JAV)

Galutinis terminas: rugsėjo 15 d.
Sritys: piešimas, tapyba, medijų menas, multimedia, skulptūra, tekstilė, literatūra.

12