Vizualieji menai
Rezidentūra Melburne (Australija)

Galutinis terminas: rugsėjo 18 d.
Sritys: literatūra, muzika, teatras, vizualus menas.

Rezidentūra Estijoje

Galutinis terminas: rugsėjo 15 d.
Sritys: šokis, piešimas, tapyba, kino menas, literatūra, medijų menas, multimedija, muzika, fotografija, skulptūra, teatras.

Rezidentūra Šveicarijoje

Galutinis terminas: terminai nenurodyti.
Sritys: literatūra, muzika, performanso menas, vizualūs menai.

Rezidentūra Helsinkyje (Suomija)

Galutinis terminas: liepos 1 d.
Sritys: kuratorystė, moksliniai darbai, šokis, teatras, skulptūra,  vaizduojamieji menai, filmai, medijų menas, multimedija, fotografija.

Rezidentūra Rygoje (Latvija)

Galutinis terminas: 2 mėnesiai prieš pasirinktą laiką reziduoti.
Sritys: kuratorystė, moksliniai darbai, literatūra, medijų menas, grafika, tekstilė.

Rezidentūra Kristianijoje (Danija)

Galutinis terminas: vasario mėnuo.
Sritys: kuratorystė, moksliniai darbai, grafinis dizainas.

Rezidentūra Didžiojoje Britanijoje

Galutinis terminas: rezidentai kviečiami individualiai atrenkant pretendentus pagal pateiktus motyvacinius laiškus.
Sritys: kuratorystė, moksliniai darbai, medijų menas, multimedija, performansų menas.

Rezidentūra Antverpene (Belgija)

Galutinis terminas: nenurodytas.
Sritys: kuratorystė, moksliniai darbai, piešimas, tapyba, skulptūra, medijų menas, multimedija, fotografijos menas.

Rezidentūra Štutgarte (Vokietija)

Galutinis terminas: 2009 m. liepos 31 d. - spalio 31 d.
Sritys: kuratorystė, moksliniai darbai, piešimas, tapyba, literatūra, medijų menas, multimedija, fotografijos menas.

Rezidentūra Paryžiuje (Prancūzija)

Galutinis terminas:
2009 m. ruduo (tikslesnė data bus skelbiama rezidentūros tinklapyje)
Sritys: kuratorystė, moksliniai darbai, architektūra, teatras, šokis, piešimas, tapyba, grafika, grafinis dizainas, literatūra, medijų menas, multimedija, muzika, fotografijos menas.

Rezidentūra Virdžinijoje (JAV)

Galutinis terminas: sausio, gegužės, rugsėjo 15 d.
Sritys: tekstilė, piešimas, tapyba, medijų menas, skulptūra, literatūra.

Rezidentūra Montanoje (JAV)

Galutinis terminas: vasario 28 d.
Sritys: tekstilė, piešimas, tapyba, keramika, architektūra, medijų menas, muzika, literatūra, skulptūra.

Rezidentūra JAV

Galutinis terminas: rugsėjo 30d.
Sritys: tekstilė, piešimas, tapyba, grafika, multimedija, performanso menas, fotografija, skulptūra, kino menas.

Rezidentūra Čikagoje (JAV)

Galutinis terminas: teikti paraiškas galima ištisus metus.
Sritys: tekstilė, medijų menas, piešimas, tapyba, grafika, multimedija, performanso menas, fotografija, skulptūra.

Rezidentūra JAV

Galutinis terminas: teikti paraiškas galima ištisus metus.
Sritys: tekstilė, medijų menas, piešimas, tapyba, grafika, akmens, medžio darbai.

Rezidentūra JAV
Galutinis terminas: gruodžio 31 d.
Sritys: tekstilė, muzika, architektūra.
Rezidentūra Londone (Jungtinė Karalystė)

Galutinis terminas: teikti paraiškas galima ištisus metus.
Sritys: tekstilė, piešimas, tapyba,grafinis dizainas, juvelyrika, medijų menas, fotografija, grafika.

Rezidentūra Ciuriche (Šveicarija)

Galutinis terminas: teikti paraiškas galima ištisus metus.
Sritys: tekstilė, medijų menas, piešimas, tapyba, keramika, skulptūra, fotografija.

Rezidentūra Kanadoje

Galutinis terminaskovo 6 d., birželio  20 d., lapkričio 6 d.
Sritys: vaizduojamasis menas, literatūra (TV scenarijai, pjesės, vertimai), muzika, šokis, kinas, meno teorija.

Rezidentūra Italijoje

Galutinis terminas: atviras šaukimas.
Sritys: vaizduojamasis menas, skulptūra, fotografija, literatūra.

123456