Vizualieji menai
Tarptautinė rezidentūra – net trijose Skandinavijos šalyse

Paraiškos priėmimo terminas: 2010 m. iki rugpjūčio 1 d.

Apie konkursą: Baltijos meno centras (BAC) Visbyje (Švedija), Meno ir dizaino fabrikas (FFKD) Kopenhagene (Danija) ir Hordalando meno centras Bergene (Norvegija) įkūrė bendrąją tyrimų rezidentūrą, į kurią kviečia vizualiųjų menų atstovus. Rezidentūra skirta trijų menininkų grupei, kurioje bent vienas turėtų atstovauti šiuolaikiniam vizualiajam menui (menininkas, kuratorius, meno kritikas). Programa sukurta tam, kad meno atstovai ne tik tirtų drauge, bet ir užmegztų naujų pažinčių, išbandytų naujas skirtingų meno žanrų bendradarbiavimo variantus. Dalyvauti konkurse gali Šiaurės ir Baltijos šalių regiono atstovai.

Ši rezidentūros programa yra nauja ir nuo kitų čia siūlomų programų skiriasi tuo, kad joje ypatingas dėmesys skiriamas komandiniam darbui ir tyrimams. Rezidentūra vyks laikotarpyje nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. (tikslesnės datos bus skelbiamos vėliau). Paraiškoje būtina nurodyti tyrimų objektą, eigos planą, motyvaciją ir būdą, kuriuo vienas dalyvis galės papildyti kito dalyvio žinias ir požiūrį. 2010-aisiais siūlomos net trys rezidentūros – po vieną kiekvienoje iš trijų organizuojančių šalių.

Kiekvienam dalyviui bus mokama 1400 eurų (apie 4800 litų) mėnesio stipendija, taip pat bus kompensuojamos kelionės, pragyvenimo ir studijos nuomos išlaidos. Kiekvienai tyrinėtojų grupei bus paskirta po 500 eurų (apie 1700 litų) su tyrimu susijusioms išlaidoms padengti.

Detali informacija: www.crresidency.net

 

Atgal Komentarai