'09
Literatūros vakaras #18. Keliaujantys poetai

Lapkričio 7 d. 17 val. Literatūros vakaras #18. Keliaujantys poetai.
Dalyvauja: V. Dekšnys, B. Januševičius, D. Petrošius, A. Kaziliūnaitė, I. Butkutė, G. Norvilas
Šešetas sostinėje gyvenančių jaunųjų poetų atvyksta pajūrin skaityti savo naujausią ir kiek senesnę kūrybą. 

Vytautas Dekšnys (g. 1972)
poetas ir vertėjas
1990 m. baigė Vilniaus 22 vidurinę mokyklą, 1994 m. – filosofijos bakalauro, 1996 m. – magistro studijas Vilniaus Universitete, 2002 m. – doktorantūros studijas Lenkijos mokslų akademijos Filosofijos ir sociologijos instituto Socialinių mokslų mokykloje. 2004 m. apgynė filosofijos daktaro disertaciją Lenkijos mokslų akademijos Filosofijos ir sociologijos institute.
Rašo eilėraščius. Verčia daugiausia literatūrą ir publicistiką iš lenkų kalbos, o taip pat iš latvių bei ukrainiečių kalbų. Bendradarbiauja su savaitraščiu Literatūra ir menas, interneto dienraščiu Bernardinai.lt, žurnalu Naujasis židinys.
Nuo 2006 m. – LRS narys.
2006 m. Jaunojo Jotvingio premija.

Benediktas Januševičius (g. 1973)
Poetas, prozininkas, literatūros kritikas, vertėjas Benediktas Januševičius yra išleidęs septynetą poezijos knygų. Naujausioji knyga „Kiškis kiškiškai kiškena“ vadinama nūdienos poezijos naujove. Ja kūrėjas tęsia ir plėtoja keturvėjininkų puoselėtą akustinės poezijos kryptį. Sudarė „Poezijos pavasario“ (1999 m.), „Žiemos poezijos“ (2001 m.) ir „Žiemos žodžių“ (2002, 2003, 2004 m.) almanachus. Išvertė (kartu su D. Pocevičium) E. Limonovo romaną „Tai aš – Edička“ (2006 m.) bei V. Sorokino „Opričniko diena“ (2008 m.). Šiuo metu baigia versti Venedikto Jerofejevo romaną poemą „Maskva – Petuškai“ Kitų knygų leidyklai.


Norvilas Gytis (g. 1973)
poetas
Baigė Jonavos 5-ąją vidurinę mokyklą. 1999 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. Dirba archyve.

Petrošius Donatas (g. 1978)
poetas, eseistas
2005 m. baigė literatūrologijos magistrantūrą Vilniaus pedagoginiame universitete.
Eilėraščiai spaudoje pasirodė 2001 m.
Apdovanojimai:
2003 m. VU "Filologinio rudens" poezijos laureatas.
2004 m. Prano Lemberto kokurso "Grand prix" laureatas.
2004 m. "Poetinio Druskininkų rudens" premija už geriausią metų poetinį debiutą.
2005 m. Zigmo Gėlės literatūrinė premija už geriausią metų poetinį debiutą.
Norvilas Gytis (g.1976)
Baigė Jonavos 5-ąją vidurinę mokyklą. 1999 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. Dirba archyve.

Aušra Kaziliūnaitė (g. 1987)
Baigė Biržų „Saulės“ gimnaziją. Šiuo metu Vilniaus pedagoginiame universitete studijuoja istoriją. Kuria trumpus filmus, dalyvauja netradiciniuose meno projektuose. Bendradarbiausia su įvairiais kultūriniais leidiniais.
Apdovanojimai:
2005 m. - Prano Lemberto konkurso trečioji vieta (VDU).
2005 m. - geriausias autoriaus iki 35 m. debiutas poezijos almanache „Žiema ir mirtis“.
2006 m. - Panevėžio literatūrinės žiemos skaitymo konkurso laureatė.
2006 m. - Respublikinio Jaunųjų filologų konkurso laureatė, II-ojo laipsnio diplomas už poeziją.
2006 m. - geriausias „Poezijos Pavasario“ almanacho debiutas.
2007 m. - Respublikinio Jaunųjų filologų konkurso laureatė, II-ojo laipsnio diplomas už poeziją (antrą kartą).
2007 m. - Poezijos pavasario vakaronės „Eilėraščiai per naktį“ prizas.
2007 m. - Prano Lemberto konkurso pirmoji vieta (VDU).
2008 m. - Elenos Mezginaitės premija už knygą „Pirmoji lietuviška knyga“.

Ilzė Butkutė (g. 1984)
„Vaikystėje tėvai drauge su pasakomis man skaitydavo ir eilėraščius. Mama prisimena, kad eiliuotai pirmą sykį prabilau būdama pusantrų metukų, kai, paguldyta pietų miego, negalėjau užmigti. Tikriausiai nuo tada ši nemiga ir tęsiasi...“, - sako ji.

Iniciatyvą remia Kultūros ministerijos Skaitymo skatinimo programa.

Atgal Komentarai