'09
Kūrybinių rašymų užsiėmimai_Zuzi Zuza Zuzė III

Zuzi Zuza Zuzė arba ZZZ

Užduotis: rašyti bendratimi

Peršokti

Iš nugaros
nuglostyti

Iš priekio
apkabinti
skersai išilgai
Pagaląsti nagus
į išsekusio
dubenio kraštą
į pravertos burnos
briauną
Pamatyti pradžią
nuo sienoje
paliktos vinies –
kabėti neilgiau nei

Prisikelti.

.......>>>......

Užduotis: Sliekas ir kūno patirtis.
SLIEKAS

Stoviu vagoje prie šiltnamio.
Kapstausi.
Kad tik nepaliesčiau slieko,
judančio mikroskopinio
grumstų narelio.
Močiutė liepė imti
matiką ir kapoti usnis.
Nenoriu.
Galiu užmušti
arba sužeisti tą,
kurio bijau.
Šaltas slieko kraujas
tarsi sustingęs Letos vanduo.
Ką daryti?
Kaip išravėti lysvę,
kurioje
kiekvienas grumstas -
Slieko namas
Slieko butas
Slieko šeima?

Šį klausimą dar
ir šiandien tebesprendžiu,
po trisdešimt metų.

Kulturpolis.lt

Atgal Komentarai